Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KARLOVARSKÝ KRAJ

MGR . XXXX XXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx Vary 3. dubna 2020

č.j.: XX/X1 l/HK/20

ROZHODNUTÍ

hejtmana Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxx bez xxxxxxxxx x osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 zákona č. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o Xxxxxxx XX“)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx republiky x. 341 xx xxx 30. xxxxxx 2020 o xxxxxx xxxxxxx některých xxxx, xxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx §14 xxxx. 6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen „xxxxxxx xxxxx“) a x xxxxxxxxx tohoto usnesení xxxxxxx

xxxx:

1. primátorce xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 2035/21, 361 20 Xxxxxxx Xxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx Cheb xxx. Xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx 1/14, 350 20 Xxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx Sokolov, Xxxxxxxxxx 1929, 356 01 Xxxxxxx.

4. xxxxxxxxxx města Xxxxxx, Jáchymovská 1, 363 01 Xxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxx Aš, Xxxxxxx 473/52, 352 01 Aš,

6. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx 74, 353 01 Mariánské Lázně,

7. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx 28. xxxxx 1438, 358 01 Xxxxxxxx,

xxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistili x xxxxxxxxxxxx k místním xxxxxxxxx x potřebám xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx přístřeší a xx nich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx násilí xxxxx §44 xxxxxx x Policii XX, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2, x xxxxxx hospitalizovány, xxxx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx provoz a xxxxxxxxxx,

x) byla xxxxxxx xxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxx policie oprávněna xxxxxxxxx xxx xxxxx, x pokud xx xx vzhledem k xxxxx xxx a xxxxxxxxxx obecní xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a

f) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx,

x) xx mé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 4. - 7. xxxxx xxxxxxx x),

x) xx xx xxxxx byly xxxxx xxx přístřeší x xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx domácího násilí xxxxxxxxxx:

- xx xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx Vary, Xxxxxx;

- xx objektů x Xxxxxxxx, x xx xxxxx ze xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Kraslice;

- xx xxxxxxx x Chebu, x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, Mariánské Xxxxx, Aš.

Odůvodnění

Z xxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x zdraví xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX1X-19 x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx. S ohledem xx xxxxxxx dostačuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xx smyslu ustanovení §38 krizového zákona xxxxxxxxx odvolání. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx vzniklé xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §35 x §36 xxxxxxxxx zákona. Peněžní xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx orgán krizového xxxxxx, který o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx náhrada xx xxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nárok xx peněžní náhradu. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxxxx §34a xxxxxxxxx zákona xx xx xxxx 3 000 000,- Xx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sdělte xxxx okolnost x xxxxxxxxx hejtmanovi xxxxx xxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxx