Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXXX XXXX

XXX . XXXX XXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx Xxxx 3. xxxxx 2020

č.j.: XX/X1 x/XX/20

XXXXXXXXXX

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx osoby xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx násilí xxxxx §44 xxxxxx x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o Xxxxxxx XX“)

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 341 xx xxx 30. xxxxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, x xxx §14 xxxx. 6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (krizový zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „krizový xxxxx“) x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxx:

1. primátorce xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx 2035/21, 361 20 Xxxxxxx Xxxx,

2. starostovi xxxxx Xxxx xxx. Xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx 1/14, 350 20 Xxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx 1929, 356 01 Xxxxxxx.

4. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, Jáchymovská 1, 363 01 Xxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxx Xx, Xxxxxxx 473/52, 352 01 Xx,

6. starostovi xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx 74, 353 01 Mariánské Lázně,

7. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx 28. října 1438, 358 01 Xxxxxxxx,

xxx

x) xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a potřebám xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxx zdržovat xxxxx xxx přístřeší x xx xxxx odděleně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx násilí xxxxx §44 xxxxxx x Policii ČR, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxx přijata xxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx obecní xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx své úkoly, x pokud to xx xxxxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx policie xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx objektů x x xxxxxx xxxxxxx kapacitě a

f) xxxxxxxx mě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx,

x) xx mé xxxxx plnili xxxxxxxxxx xxxx 4. - 7. xxxxx xxxxxxx x),

x) do xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

- xx xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx, x xx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx Vary, Xxxxxx;

- xx objektů x Xxxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Kraslice;

- do xxxxxxx v Chebu, x xx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Cheb, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xx.

Xxxxxxxxxx

X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nezbytné odvrátit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx osobami bez xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx bylo diagnostikováno xxxxxxxxxx XXX1X-19 a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx byla nařízena xxxxxxxxx. X ohledem xx situaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §38 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků x náhrad xxxxx xxxxx vzniklé xxx xxxxxxx povinnosti poskytnout xxxxx prostředky xx xxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx §35 x §36 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx, který o xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení krizového xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx ustanovení §34a xxxxxxxxx xxxxxx xx do výše 3 000 000,- Xx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sdělte xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obecního úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášením.

Mgr. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxx