Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXXX XXXX

XXX . XXXX XXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx Xxxx 3. xxxxx 2020

x.x.: XX/X1 x/XX/20

XXXXXXXXXX

xxxxxxxx Karlovarského xxxxx x xxxxxxxxx xxx osoby xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 zákona x. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o Policii XX“)

Xx základě xxxxxxxx Xxxxx České xxxxxxxxx x. 341 xx xxx 30. xxxxxx 2020 o řešení xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx §14 xxxx. 6 zákona x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“) x x xxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxx

xxxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Moskevská 2035/21, 361 20 Xxxxxxx Vary,

2. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nám. Xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx 1/14, 350 20 Cheb,

3. starostce xxxxx Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Xxxxxxx.

4. starostovi xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx 1, 363 01 Xxxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxx Xx, Xxxxxxx 473/52, 352 01 Xx,

6. xxxxxxxxxx xxxxx Mariánské Xxxxx. Xxxxx 74, 353 01 Xxxxxxxxx Lázně,

7. xxxxxxxxxx města Kraslice, Xxxxxxx 28. října 1438, 358 01 Xxxxxxxx,

xxx

x) xxx zbytečného xxxxxxx zajistili s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx x potřebám xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se budou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxx odděleně xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44 xxxxxx x Xxxxxxx ČR, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx nařízena xxxxxxxxx,

x) x těchto xxxxxxxxx xxxx poskytována xxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx provoz x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx své úkoly, x xxxxx to xx vzhledem k xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) informovat xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o jejich xxxxxxx xxxxxxxx a

f) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x obsazenosti xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 4. - 7. pouze písmeno x),

x) xx mé xxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx domácího xxxxxx xxxxxxxxxx:

- do xxxxxxx x Karlových Xxxxxx, x xx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx;

- xx objektů x Sokolově, x xx xxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Kraslice;

- do xxxxxxx x Xxxxx, x xx xxxxx xx správního obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Aš.

Odůvodnění

Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xx nezbytné odvrátit xxxxxxxxx xxxxxxxx života, xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX1X-19 a xxxxxx hospitalizovány xxxx xxxx byla nařízena xxxxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx aktuální xxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §38 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx věcných prostředků x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §35 a §36 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx náhrada xx xxxxxxx do 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx krizového xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx vznikl nárok xx peněžní náhradu. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx §34a xxxxxxxxx zákona xx do xxxx 3 000 000,- Xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx brání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx sdělte xxxx okolnost k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obecního úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Kubiš x. x.

xxxxxxx