Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXX XXXX KARLOVARSKÉHO XXXXX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZEMĚDĚLSTVÍ

Se xxxxxx: Xxxxxxx Xxxx, Závodní 353/88, 360 06 Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx, Česká republika

Číslo xxxxxxx: XX/1391/XX/20-1 Xxxxxxxx/xxxxxxx: Xx. Klára Šešulková/354 222 595

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx poplatkového xxxxxxxx xx rok 2019

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, odbor xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxx“), ve smyslu xxxxxxxxxx §15 xxxx. 13 xxxxxx x. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x ochraně xxxxxxx“), xx xxxxxxx x §10 xxxx. 1 x 2 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxx“), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §36 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxx §15 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx do 30.06.2020 včetně.

Účastnici xxxxxx: xxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxxx xxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně ovzduší, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxx x vyhlášením nouzového xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministryně xxxxxxx x prominutí xxxxxxxxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx, x. x. XX-7108/2020/3901-2, xxxxx se xxxx xxx ust. §260 xxxx. 1 daňového xxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx jakožto xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx dispozice xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx §15 zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené x §15 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, tj. do 31.03.2020, dospěl krajský xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxx úřední xxxxxx xxx. §36 xxxx. 4 daňového xxxx. Den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxx stanovil xx 30.06.2020 s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x cel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministryně xxxxxxx.

Xxxxxx xx zahájeno x souladu s §91 odst. 1 xxxxxxxx řádu xxxx, xxx xxx správcem xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx první úkon xx xxxx, tj. 24.3.2020, dnem xxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx využít xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §49 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníka xxxxxx daň x x návaznosti xx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx x důvodu dodržení x aplikace xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx přístupu dle §6 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx x xxxxxx hospodárnosti xxxxxx xxx §7 daňového xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx obecně xxxxxxx jako xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxx §15 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx ovzduší, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx umístěného x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

Poučení:

Proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolat xx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx proti xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xx xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx odvolání xxxx odkladný xxxxxx.

X Xxxxxxxxx Xxxxxx dne 24.3.2020

Xxx. Regina Xxxxxxxxxx x.x.

xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zemědělství

Doručuje xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x §49 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxxx 1442/65, Xxxxx 10, Xxxxxxxx 100 10 Xxxxx 10 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxx. Xxxxxxxx 525/15, Xxxxx 1, Xxxx Xxxxxx 118 10 Xxxxx 011 Celní xxxx Karlovarského xxxxx. Xxxxxx 8, 360 04 Karlovy Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx Vary, Závodní 152, 360 18 Xxxxxxx Xxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx dle §49 xxxx. 2 xxxxxxxx xx xxxx 15 xxx na xxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx dle xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x úřední xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx poplatkového přiznání xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx Bc. Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx ji xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.