Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KARLOVARSKÝ XXXX

XXX. XXXXXXX XX

XXXXXXX

Xxxxxxx Xxxx 18. xxxxxx 2020

č. x.: XX/74/XX/20

 Xxxxxxx: 2/2020

ROZHODNUTÍ

hejtmana Karlovarského xxxxx x. 2/2020 x xxxxxx vstupu, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx, respirátory, šátky, xxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., o krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxxxx xxxxx“), x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x nouzovým xxxxxx xxxxxxxxxx Vládou XX xxx 12. 3. 2020 za xxxxxxx xxxxxxxx §14 xxxx. 6) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vstupu, xxxxxx a pohybu xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxx x obdobné xxxxxxx a xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx veřejné xxxx, správních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx na xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nařizuji x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx 5 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (roušky, respirátory, xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx), x xx xxxxxxxx xxxx 18.03.2020 xx 10:30 xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx osob na xxxxxxxxx místě nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx naléhavého xxxxxxxx xxxxx neodkladného xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žijících x xxxxx, pro xxxxx je vyhlášen xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx není xx xxxxxx ustanovení §38 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx §34 xxxxxxxxx xxxxxx pokutu xx xxxx 20.000,- Xx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.03.2020 x 10:30 xxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxx