Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXXX XXXX

XXX. XXXX XXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx Xxxx 17. xxxxxx 2020

č. x.: XX/73/XX/20

XXXXXXXXXX

xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 219 xx xxx 15. xxxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxx §6 xxxx. 2 písmeno e) xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určuji xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x mládež, k xxxx nemohou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodiče xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Lázně, Xx Xxxxx 687, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX 47723483

2. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 1771, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX 70984832

3. Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Ostrov, Xxxxxxxxxx 996, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX 49753363

4. 5. základní xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 1, příspěvková xxxxxxxxxx, XXX 70987459

5. 1. Xxxxxxxx škola Karlovy Xxxx, Xxxxxxxxxx 7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 71237003

6. Xxxxxxxx škola Xxxxxxx Vary, Poštovní 19, příspěvková xxxxxxxxxx, XXX 70933758

7. Mateřská xxxxx Sokolov, Xxxxxx 1746, XXX 60411651

8. Xxx dětí a xxxxxxx, Xxxxxxx, Spartakiádní 1937, xxxxxxxxxxx organizace, XXX 71238930

9. Xxxxxxxx xxxxx Aš, Kamenná 152, okres Cheb, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX 70976473

xxxxx provede opatření x xxxxxxxxx péče x děti ve xxxx xx 3 xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský zákon).

Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx dětem rodičů xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nepedagogickými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx ohledu xx to, xxx xxxx xxxx děti xxxxx xxxx žáky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x děti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 15 xxxxxx, v minimálním xxxxxxx 06.00 xxx. xx 18.00 xxx. x pracovní dny.

Odůvodnění

Zabezpečení xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x mládež xx nařizováno x xxxxxx xxxxxxxxxx obecného xxxxx neodkladného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx Xxxxxx ČR dne 12. 3. 2020 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx tomuto rozhodnutí xxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odvolání.

Pokud xxxxxxxx okolnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxx x xxxxxxxxx hejtmanovi xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.03.2020 x 18.00 xxx.

Xxx. Xxxx Xxxxx v. x

xxxxxxx