Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXXX XXXX

XXX. XXXX XXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx Xxxx 17. xxxxxx 2020

č. x.: XX/73/XX/20

XXXXXXXXXX

xxxxxxxx Karlovarského kraje x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx České republiky x. 219 ze xxx 15. xxxxxx 2020 o přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx §6 xxxx. 2 písmeno e) xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů a x provedení tohoto xxxxxxxx určuji xxxxxxxxxx xxxx o xxxx x mládež, x xxxx nemohou xx xxxxxxx xxxxxxx vykonávat xxxx rodiče nebo xxxx zákonný xxxxxxxx,

xxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxx Vora, Xxxxxxxxx Xxxxx, Za Xxxxx 687, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX 47723483

2. Xxxxxxxx škola Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx 1771, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX 70984832

3. Xxxxxxxx škola x Xxxxxxxx škola Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 996, příspěvková xxxxxxxxxx, XXX 49753363

4. 5. xxxxxxxx xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx 1, příspěvková xxxxxxxxxx, XXX 70987459

5. 1. Xxxxxxxx škola Karlovy Xxxx, Komenského 7, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX 71237003

6. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx 19, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX 70933758

7. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx 1746, XXX 60411651

8. Xxx dětí a xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx 1937, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, XXX 71238930

9. Xxxxxxxx xxxxx Aš, Xxxxxxx 152, xxxxx Cheb, xxxxxxxxxxx organizace, XXX 70976473

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx péče x děti xx xxxx xx 3 xx 10 xxx xx smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon).

Xxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxxx policie, poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. Péče x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 15 xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx 06.00 hod. xx 18.00 xxx. x pracovní xxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx naléhavého xxxxxxxx xxxxx neodkladného odvrácení xxxxxxxxx ohrožení xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx žijících x xxxxx Karlovarského xxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx ČR xxx 12. 3. 2020 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru, označovaný xxxx XXXX XxX-2, xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neprodleně xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx sídlu xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 17.03.2020 x 18.00 xxx.

Xxx. Petr Xxxxx x. x

xxxxxxx