Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KARLOVARSKÝ XXXX

XXX. XXXX XXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx Xxxx 16.03.2020

Rozhodnutí

V xxxxxxx x ustanovením §21 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXX

xxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, x.x.

Xxxxx: Xxxxxxxxx 578/4, Xxxxxxxxx, 360 01 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 253 32 473

XXX XXXXXXX x.x.

Xxxxx: Severní 872/15, Rybáře, 360 05 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 061 36 249

Xxxxxxx xxx x.x.x.

Xxxxx: Xxxxxxxx 108, 362 21 Nejdek Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 263 70 336

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Vary, a.s.

Sídlo: Xxxxxxxxx 656/1, Xxxxxxxxx, 360 01 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 483 64 282

XXXXXXXXXXXX - ZEPRA, s.r.o.

Sídlo: Xxxxxx 118, 364 71 Bochov Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 279 70 809

XX autobusy x.x.x.

Xxxxx: Xxxxx 1, Xxxxxxxxx xxx. 56/802, XXX 11000 Xxxxxxxxxxxxx číslo: 263 46 664

Xxxxx xxxxx, x.x.

Xxxxx: Xxxxx 1, Xxxxxxx L. Xxxxxxx 1222, PSČ 11015 Xxxxxxxxxxxxx číslo: 709 94 226

GW Xxxxx Regio a.s.

Sídlo: X Xxxxxxx 827/9, Xxxxxxx, 400 03 Xxxx nad Labem Xxxxxxxxxxxxx číslo: 286 64 116,

x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx Vládou ČR xxx 12.03.2020 xx xxxxxxx zmocnění xx. §21 xxxx. 5 xxxxxx č. 241/2000 Xx. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx o hospodářských xxxxxxxxxx“),

xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx kterými se xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

X. Xxxxxxx linková doprava

1) Xxxxxxxx xx nástup xxxxxxxx xxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx nastupovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx (případně xxxxxxx) dveřmi s xxx, xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx vozidla pouze x xxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxx odbaveni xxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx dveří xx xxxxxxx xxxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla zabezpečí xxxxx xxxxxx cestujících.

II. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx cestujících x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x organizace xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřené s Xxxxxxxxxxxx krajem.

Regulační opatření xx xxxxxxxxx xx 17.03.2020 00:00 hod. xx 24.03.2020 06:00 xxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x vyhlášení xxxxxx nařízení xxxxxxxx xx ohrožení xxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2, na xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nevznikly, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxx.

2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxx §25a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xx do xxxx 5.000.000 Kč.

3) Xx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Karlovarského xxxxx xxxx xxx xxxxxxx pokuta:

a) podle §25a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx do xxxx 5 000 000,-Xx,

x) podle §25 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx výše 20.000, -Xx.

4) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5) Toto xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxx 17.03.2020 x 00:00 xxx.

Xxx. Xxxx Xxxxx v. x,

xxxxxxx