Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXXX KRAJ

MGR. XXXX XXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx Xxxx 16.03.2020

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx x ustanovením §21 odst. 2 xxxx. b) zákona x. 241/2000 Xx., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXX

xxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, x.x.

Xxxxx: Xxxxxxxxx 578/4, Xxxxxxxxx, 360 01 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 253 32 473

XXX XXXXXXX x.x.

Xxxxx: Xxxxxxx 872/15, Xxxxxx, 360 05 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 061 36 249

Xxxxxxx xxx x.x.x.

Xxxxx: Xxxxxxxx 108, 362 21 Nejdek Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 263 70 336

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, x.x.

Xxxxx: Xxxxxxxxx 656/1, Drahovice, 360 01 Xxxxxxx Xxxx Identifikační číslo: 483 64 282

XXXXXXXXXXXX - ZEPRA, x.x.x.

Xxxxx: Xxxxxx 118, 364 71 Bochov Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 279 70 809

XX autobusy x.x.x.

Xxxxx: Xxxxx 1, Xxxxxxxxx xxx. 56/802, XXX 11000 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 263 46 664

Xxxxx xxxxx, x.x.

Xxxxx: Praha 1, Xxxxxxx L. Xxxxxxx 1222, PSČ 11015 Xxxxxxxxxxxxx číslo: 709 94 226

GW Xxxxx Xxxxx a.s.

Sídlo: X Xxxxxxx 827/9, Xxxxxxx, 400 03 Xxxx xxx Labem Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 286 64 116,

v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavem xxxxxxxxxx Vládou XX xxx 12.03.2020 xx xxxxxxx zmocnění ad. §21 xxxx. 5 xxxxxx x. 241/2000 Xx. x hospodářských xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“),

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx nastupovat a xxxxxxxxxx druhými (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xx nevztahuje xx vozidla xxxxx x jedněmi dveřmi.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx zakoupené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vozidle xxxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx zákazem xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidla zabezpečí xxxxx vstupu xxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx drážní osobní xxxxxxx

1) Nařizuje xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx nebudou xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravce xx xxxxxxx.

Xxxxx způsobu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx týká xxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyhlašují od 17.03.2020 00:00 hod. xx 24.03.2020 06:00 xxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x vyhlášení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1) Xxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §21 xxxx. 4 xxxxxx o hospodářských xxxxxxxxxx.

2) Xx každý xxxxxxxxxx případ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxx §25a xxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 5.000.000 Kč.

3) Xx nesplnění regulačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obvodu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx:

x) podle §25a xxxx. 2 xxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx až xx xxxx 5 000 000,-Xx,

x) podle §25 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě až xx výše 20.000, -Xx.

4) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx částky.

5) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxx 17.03.2020 v 00:00 xxx.

Xxx. Petr Xxxxx v. x,

xxxxxxx