Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

KARLOVARSKÝ XXXX

XXX. PETR XXXXX

XXXXXXX

Xxxxxxx Xxxx 16.03.2020

Xxxxxxxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění

NAŘIZUJI

komu:

Autobusy Xxxxxxx Xxxx, x.x.

Xxxxx: Xxxxxxxxx 578/4, Xxxxxxxxx, 360 01 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 253 32 473

BUS XXXXXXX a.s.

Sídlo: Xxxxxxx 872/15, Xxxxxx, 360 05 Karlovy Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 061 36 249

Cvinger xxx x.x.x.

Xxxxx: Xxxxxxxx 108, 362 21 Nejdek Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 263 70 336

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxx, x.x.

Xxxxx: Xxxxxxxxx 656/1, Xxxxxxxxx, 360 01 Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 483 64 282

XXXXXXXXXXXX - XXXXX, x.x.x.

Xxxxx: Xxxxxx 118, 364 71 Xxxxxx Identifikační xxxxx: 279 70 809

XX autobusy x.x.x.

Xxxxx: Xxxxx 1, Xxxxxxxxx xxx. 56/802, PSČ 11000 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 263 46 664

Xxxxx xxxxx, x.x.

Xxxxx: Xxxxx 1, Xxxxxxx L. Xxxxxxx 1222, XXX 11015 Xxxxxxxxxxxxx číslo: 709 94 226

GW Xxxxx Xxxxx a.s.

Sídlo: X Stanice 827/9, Xxxxxxx, 400 03 Xxxx nad Labem Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: 286 64 116,

x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Vládou XX xxx 12.03.2020 xx xxxxxxx zmocnění xx. §21 xxxx. 5 xxxxxx x. 241/2000 Xx. o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro krizové xxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“),

xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx řízení x organizace xxxxxxx:

X. Xxxxxxx linková xxxxxxx

1) Xxxxxxxx se nástup xxxxxxxx xxxxxx.

2) Cestující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx x xxx, xx toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx vozidla pouze x xxxxxxx xxxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx odbavovacím xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dveří xx xxxxxxx zákazem xxxxxx x xxxxxx ochranný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx drážní osobní xxxxxxx

1) Nařizuje xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx týká všech xxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxx xx základě xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx krajem.

Regulační opatření xx xxxxxxxxx xx 17.03.2020 00:00 xxx. xx 24.03.2020 06:00 xxx.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nákladů, xxxxx xx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §21 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Xx každý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření lze xxx §25a xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx až do xxxx 5.000.000 Kč.

3) Xx nesplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Karlovarského xxxxx xxxx být xxxxxxx pokuta:

a) xxxxx §25a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx do xxxx 5 000 000,-Xx,

x) podle §25 xxxx. 2 zákona x hospodářských xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx až xx xxxx 20.000, -Xx.

4) Xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx uložena xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx částky.

5) Xxxx xxxxxxxxxx nabývá účinnosti xxx 17.03.2020 v 00:00 xxx.

Xxx. Xxxx Xxxxx x. r,

hejtman