Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxxx x. 5/2020

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx: 6/2020, 8/2020

Xxxxxxx: 23/2020

Xxxx xxxxx Xxxx se usnesla xx xxx X8/069. xxxxxx xxxxxx xxx 16.3.2020 xxxxx xxx xxxxxxxxxx §22 xxxx. 1 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 69/2020 xx xxx 12.3.2020, xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxx. §11 x xxx. §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Článek 1

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx se po xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 16.3.2020:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x dětských skupinách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 247/2014 Sb. x poskytování xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx nařízení xx nevztahuje na xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx určená xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s usnesením xxxxx České xxxxxxxxx č. 219 xx dne 15.3.2020, xxxx zařízení, xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxx x xxxx xx věku xx 3 do 10 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx sborů, obecní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx pedagogickými xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx ohledu xx xx, zda xxxx xxxx děti xxxxx xxxx žáky určené xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;

Xxxxxx 3

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 16.3.2020.

XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx

1. xxxxxxxx primátorky xxxxx Xxxx