Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje

o xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu

č. 3/2020

Xxxxx §14 odst. 4 xxxx. c) x xxxx. 6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx ze xxx 12.3.2020 x. 652 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxx, x xxxx nemohou xx krizové xxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxx xxxx jiný zákonný xxxxxxxx,

xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx nezbytnou xxxx x xxxx xx xxxx xx 3 xx 10 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, obecní xxxxxxx, poskytovatelů zdravotních xxxxxx, orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ozbrojených sil xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx práce a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx o děti xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 15 dětech.

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Mateřská xxxxx „X kohoutka Xxxxxxxxxx“, Xxxxxxx, Xxxxxxxx 1546, xx xxxxxx Xxxxxxxx 1546, 256 01 Xxxxxxx, XX 75 033 038

2. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xx Karlově 372, xx sídlem Xx Xxxxxxx 372, 256 01 Xxxxxxx, XX 75 033 054

3. 2. základní xxxxx x xxxxxxxx škola, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx 1335, xx sídlem Preislerova 1335, 266 01 Xxxxxx, IČ 47 515 775

4. Xxxxxxxx xxxxx Xxx Homolkou 1601, Beroun, xx xxxxxx Xxx Homolkou 1601, 266 01 Xxxxxx, XX 00 498 653

5. Základní xxxxx x Mateřská xxxxx Xxxxxxx x. X. - Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 337, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 337, 25 01 Xxxxxxx xxx Labem - Xxxxx Xxxxxxxx, XX 43 750 869

6. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx Xxxxx Xxxx, se sídlem Xxxxxxxx 1454, 286 01 Xxxxxx, xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx 1628, XX 75 034 832

7. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Pod Xxxxxx 447, 252 28 Xxxxxxxxx, XX 61 385 158

8. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Prahy, se xxxxxx Xxxxxxxxxx 365, 254 01 Jílové x Prahy, IČ 61 387 703

9. XXXXXXXX ŠKOLA A XXXXXXXX XXXXXXXX ŠKOLA XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx sídlem K Xxxxxxx 800, 252 42 Xxxxxxxx, IČ 70 107 017

10. Xxxxxxxx xxxxx Zdenky Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx, se sídlem Xxxxxx xxx. 470, 252 63 Xxxxxxx, XX 70 854 963

11. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx, xxxxx Xxxxx-xxxxx, se xxxxxx Xxxxxxxxxx 420 252 10 Xxxxxx xxx Brdy, XX 47 005 203

12. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxx, Žitomířská 885, xxxxx Xxxxx, xx xxxxxx Žitomířská 885, 282 01 Xxxxx Xxxx, XX 46 383 506

13. Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, Xx. Xxxxxxx 1756, xx xxxxxx Xx. Xxxxxxx 1756, 272 01 Xxxxxx, XX 75 033 810, xxxxxxxxxx X. Svobodové 2597, 272 01 Xxxxxx

14. Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Kladno, Xxxxxxxxxx 2115, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 2115, Xxxxxxxxxx, 272 01 Xxxxxx, xxxxxxxxxx X. Xxxxxxx 2343, XX 75 033 810

15. Xxxxxxxx škola x Xxxxxxxx škola Xxxxxx, Xxxxxxxx 323, xx xxxxxx Xxxxxxxx 323, Xxxxxxxx, 272 04 Xxxxxx, pracoviště Xxxxxxxxxx 380, XX 61 894 605

16. Xxxxxxxx xxxxx Kolín XX., Xxxxxxxxx 980, se xxxxxx Xxxxxxxxx 980, Xxxxx II, 280 02 Xxxxx, IČ 46 390 367

17. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx XX., Xxxxxxx Velikého 633, se sídlem Xxxxxxx Velikého 633, Xxxxx IV, 280 02 Xxxxx, XX 48 663 620

18. Xxxxxxxx xxxxx Václava Xxxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx, se sídlem Xxxxxxxxx 682, Xxxxxxx, 278 01 Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, XX 71 008 152

19. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, X Xxxxxx 340, Xxxxx Xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx sídlem X Školky 340/2, Xxxxxx, 284 01 Xxxxx Xxxx, XX 71 190 091

20. Xxxxxxxx škola X. X. Xxxxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx 1534, okres Nymburk, xx xxxxxx Komenského 1534/16, 289 22 Xxxx xxx Xxxxx, XX 61 632 244

21. Mateřská xxxxx Xxxxxxx Lysá xxx Xxxxx, Xxxxxxxx 1512, 1516, se sídlem Xxxxxxxx 1516/53, 289 22 Xxxx xxx Xxxxx, IČ 70 991 332

22. Xxxxxxxx xxxxx „U Xxxxxxx“ Xxxxxxxx, xx sídlem Xxxxxxxx 320/26, 289 24 Milovice, XX 75 034 468

23. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Mělník, příspěvková xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxx 93/26, 276 01 Mělník, IČ 47 011 319

24. Xxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxx Mladá Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx 1152, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1152, Xxxxx Xxxxxxxx XXX, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx, IČ 75 034 034

25. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Hradiště, Xxxxxxxxxx 254, xxxxx xxxxx Boleslav, se xxxxxx Sokolovská 254, 295 01 Xxxxxxxx Xxxxxxxx, IČ 70 989 010

26. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, X Xxxxxxxxx 700, xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx X Xxxxxxxxx 700, 277 11 Xxxxxxxxxx, XX 75 001 497

27. Základní xxxxx Neratovice, 28. xxxxx 1157, xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx 28. xxxxx 1157, 277 11 Xxxxxxxxxx, XX 70 888 094

28. Xxxxxxxx xxxxx x Mateřská xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx R. X. F. 1989 - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx sídlem Letců X. X. X. 1989, 288 02 Xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 1968, XX 70 926 298

29. Xxxxxxxx škola Poděbrady, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 169/6, Xxxxxxxxx II, 29 01 Poděbrady, XX 75 030 381

30. Xxxxxxxx škola Václava Xxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx 45, xxxxx Xxxxxxx, xx sídlem Xx Xxxxxx 45, Xxxxxxxxx XX, 29 01 Xxxxxxxxx, XX 61631485

31. Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Školní 75, se xxxxxx Xxxxxx 75, Xxxxxxx Xxxx, 261 01 Xxxxxxx, XX 42 730 422

32. Xxxxxxxx xxxxx, Příbram Vlil, Xxxxxx 131, xx xxxxxx Školní 131, Xxxxxxx Vlil, 261 01 Xxxxxxx, XX 70 887 896

33. 3. základní škola, Xxxxxxxx, Xxxxxxx 2331, xx xxxxxx Xxxxxxx 2331, Xxxxxxxx XX, 269 01 Xxxxxxxx, XX 47013 991

34. Xxxxxxxx škola x xxxxxxxx škola J. X. Xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxx Komenského xxxxxxx 209, 271 01 Xxxx Strašecí, XX 47 014 491

35. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx, xx sídlem Xxxxxx 323, 270 33 Jesenice, IČ 63 804 395

36. Xxxxxxxx xxxxx Zahrádka Xxxxxx, xxxxxxxxxxx organizace, xx xxxxxx Xxxxxx 2577/6, 251 01 Xxxxxx, IČ 03 287 491

37. Mateřská xxxxx Xxxxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxx 349, Xxxxxxx, 251 68 Xxxxxx, XX 72086 173

38. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 1070, xx xxxxxx Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, XX 70 999 058

39. Xxxxxxxx škola Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 222, okres Xxxxxx, xx sídlem Xxxxxxxxxx xxxxxxx 222/8, 274 01 Xxxxx, XX 75 034 701

40. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 1578, xxxxx Xxxxxx, xx sídlem Xxxxxxx 1578, 274 01 Xxxxx, XX 75 034 719

41. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Boudy x. 284, xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx Cyrila Xxxxx 284, 274 01 Xxxxx, XX 75 034 697

42. Xxxxxxxx xxxxx Slaný, Xxxxxxxxx 184. okres Xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 184, Xxxxxx, 274 01 Xxxxx, XX 75 034 689

43. Mateřská xxxxx Xxxxxxx Vlašim, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx X Xxxx 1900, 258 01 Xxxxxx, XX 72 086 572

44. Základní škola x Mateřská xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx sídlem Pražská 235, 259 01 Xxxxxx, XX 71 294 520

45. 1. xxxxxxxx škola Hořovice, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 1245/7,268 01 Xxxxxxxx, XX 47 515 601

46. 5. mateřská xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx Jeřábová 613,263 01 Xxxxxx, IČ 61 100 307

47. Xxxxxxxx xxxxx Kolín XX., Kmochova 335, xx sídlem Kmochova 335, Xxxxx XX, 280 02 Kolín, XX 48 665 274

48. xxxxxx Xxxxx, xx sídlem Xx Xxxxxxxx 21,250 84 Xxxxxxx, XX 26 544 849.

Odůvodnění

Zabezpečení xxxxxxxxxx xxxx x děti x xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx obyvatel xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX xxx 12.3.2020 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx okolnosti brání xxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx okolnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje cestou xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx rozhodnutím xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xx nouzového stavu x. 1/2020 ze xxx 17.3.2020.

Toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.03.2020 x 06.00 xxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx v. x.

xxxxxxxxx

XX.048564/2020/XXXX

Xxxxx xxx 26.03.2020