Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ROZHODNUTÍ

hejtmanky Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x mládež xx xxxxxxxxx xxxxx

x. 3/2020

Xxxxx §14 xxxx. 4 xxxx. x) x odst. 6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vyhlášeným xxxxxx XX xxxxxxxxx ze xxx 12.3.2020 č. 652 xx účelem xxxxxxxxxx péče x xxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx situace xxxxxxxxx péči xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x děti xx věku xx 3 do 10 xxx, xxxxxxx zákonní xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, obecní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, zda jsou xxxx xxxx dětmi xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xx obecních xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxx, krajů xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx nezbytnou xxxx o xxxx xx skupinách xx xxxxxxx 15 dětech.

Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx:

1. Mateřská xxxxx „X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx“, Benešov, Xxxxxxxx 1546, se xxxxxx Xxxxxxxx 1546, 256 01 Xxxxxxx, XX 75 033 038

2. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xx Karlově 372, xx xxxxxx Xx Xxxxxxx 372, 256 01 Xxxxxxx, IČ 75 033 054

3. 2. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx, Preislerova 1335, xx xxxxxx Preislerova 1335, 266 01 Xxxxxx, IČ 47 515 775

4. Mateřská xxxxx Xxx Homolkou 1601, Beroun, xx xxxxxx Xxx Xxxxxxxx 1601, 266 01 Xxxxxx, IČ 00 498 653

5. Xxxxxxxx xxxxx x Mateřská xxxxx Xxxxxxx x. X. - Xx. Xxxxxxxx Palachova 337, xx sídlem Palachova 337, 25 01 Xxxxxxx xxx Labem - Stará Xxxxxxxx, XX 43 750 869

6. Xxxxxxxx škola Xxxxxx, xxxxx Xxxxx Xxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx 1454, 286 01 Xxxxxx, xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxxx 1628, XX 75 034 832

7. Základní xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx sídlem Xxx Xxxxxx 447, 252 28 Xxxxxxxxx, XX 61 385 158

8. Xxxxxxxx škola Xxxxxx x Xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 365, 254 01 Jílové x Prahy, IČ 61 387 703

9. XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX ŠKOLA XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx organizace, xx xxxxxx X Xxxxxxx 800, 252 42 Jesenice, IČ 70 107 017

10. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se sídlem Xxxxxx xxx. 470, 252 63 Xxxxxxx, XX 70 854 963

11. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx pod Xxxx, xxxxx Xxxxx-xxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 420 252 10 Xxxxxx xxx Xxxx, XX 47 005 203

12. Xxxxxxxx škola Český Xxxx, Xxxxxxxxxx 885, xxxxx Kolín, se xxxxxx Xxxxxxxxxx 885, 282 01 Xxxxx Xxxx, IČ 46 383 506

13. Základní xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx Kladno, Xx. Xxxxxxx 1756, xx xxxxxx Xx. Petříka 1756, 272 01 Xxxxxx, IČ 75 033 810, xxxxxxxxxx X. Xxxxxxxxx 2597, 272 01 Kladno

14. Xxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx škola Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 2115, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 2115, Xxxxxxxxxx, 272 01 Xxxxxx, pracoviště X. Xxxxxxx 2343, XX 75 033 810

15. Xxxxxxxx škola a Xxxxxxxx xxxxx Kladno, Xxxxxxxx 323, xx xxxxxx Xxxxxxxx 323, Xxxxxxxx, 272 04 Xxxxxx, pracoviště Kořenského 380, IČ 61 894 605

16. Xxxxxxxx xxxxx Kolín XX., Xxxxxxxxx 980, se xxxxxx Xxxxxxxxx 980, Xxxxx XX, 280 02 Kolín, XX 46 390 367

17. Xxxxxxxx škola Kolín XX., Xxxxxxx Xxxxxxxx 633, se xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 633, Xxxxx XX, 280 02 Xxxxx, XX 48 663 620

18. Xxxxxxxx škola Xxxxxxx Xxxxx v Kralupech xxx Vltavou, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx sídlem Xxxxxxxxx 682, Xxxxxxx, 278 01 Kralupy xxx Vltavou, IČ 71 008 152

19. Xxxxxxxx škola Pohádka, X Xxxxxx 340, Xxxxx Xxxx, příspěvková xxxxxxxxxx, se xxxxxx X Školky 340/2, Xxxxxx, 284 01 Xxxxx Xxxx, IČ 71 190 091

20. Xxxxxxxx xxxxx X. X. Komenského Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx 1534, okres Xxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 1534/16, 289 22 Xxxx nad Labem, XX 61 632 244

21. Xxxxxxxx škola Xxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxx 1512, 1516, xx xxxxxx Xxxxxxxx 1516/53, 289 22 Lysá xxx Xxxxx, XX 70 991 332

22. Xxxxxxxx xxxxx „U Broučků“ Xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxx 320/26, 289 24 Xxxxxxxx, IČ 75 034 468

23. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxx 93/26, 276 01 Xxxxxx, XX 47 011 319

24. Xxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Jilemnického 1152, xxxxxxxxxxx organizace, xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 1152, Xxxxx Xxxxxxxx III, 293 01 Xxxxx Xxxxxxxx, IČ 75 034 034

25. Xxxxxxxx xxxxx Mnichovo Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 254, okres xxxxx Xxxxxxxx, se xxxxxx Sokolovská 254, 295 01 Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XX 70 989 010

26. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, X Xxxxxxxxx 700, xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx X Xxxxxxxxx 700, 277 11 Xxxxxxxxxx, XX 75 001 497

27. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, 28. xxxxx 1157, okres Xxxxxx, se xxxxxx 28. xxxxx 1157, 277 11 Xxxxxxxxxx, XX 70 888 094

28. Základní xxxxx x Xxxxxxxx škola Xxxxxxx. Xxxxx R. X. X. 1989 - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx X. X. X. 1989, 288 02 Xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx 1968, IČ 70 926 298

29. Xxxxxxxx škola Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Studentská 169/6, Xxxxxxxxx XX, 29 01 Poděbrady, IČ 75 030 381

30. Xxxxxxxx xxxxx Václava Xxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx 45, xxxxx Xxxxxxx, se xxxxxx Xx Valech 45, Xxxxxxxxx XX, 29 01 Xxxxxxxxx, XX 61631485

31. Xxxxxxxx škola, Xxxxxxx Vlil, Xxxxxx 75, se xxxxxx Xxxxxx 75, Xxxxxxx Xxxx, 261 01 Xxxxxxx, XX 42 730 422

32. Xxxxxxxx xxxxx, Příbram Xxxx, Xxxxxx 131, xx xxxxxx Xxxxxx 131, Xxxxxxx Vlil, 261 01 Xxxxxxx, XX 70 887 896

33. 3. základní xxxxx, Xxxxxxxx, Okružní 2331, xx xxxxxx Xxxxxxx 2331, Xxxxxxxx XX, 269 01 Rakovník, XX 47013 991

34. Xxxxxxxx škola x xxxxxxxx xxxxx J. X. Komenského x Xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx 209, 271 01 Xxxx Xxxxxxxx, IČ 47 014 491

35. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Jesenice, xxxxx Xxxxxxxx, se sídlem Xxxxxx 323, 270 33 Jesenice, XX 63 804 395

36. Xxxxxxxx xxxxx Zahrádka Xxxxxx, příspěvková organizace, xx sídlem Xxxxxx 2577/6, 251 01 Xxxxxx, IČ 03 287 491

37. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx sídlem Xxxxxx 349, Xxxxxxx, 251 68 Xxxxxx, XX 72086 173

38. Xxxxxxxx škola Sedlčany, Xxxxxxxxxx 1070, se xxxxxx Xxxxxxxxxx 1070, 264 01 Sedlčany, XX 70 999 058

39. Xxxxxxxx škola Xxxxx, Xxxxxxxxxx náměstí 222, okres Xxxxxx, xx sídlem Xxxxxxxxxx xxxxxxx 222/8, 274 01 Xxxxx, IČ 75 034 701

40. Xxxxxxxx xxxxx Slaný, Xxxxxxx 1578, xxxxx Xxxxxx, xx sídlem Xxxxxxx 1578, 274 01 Xxxxx, XX 75 034 719

41. Xxxxxxxx xxxxx Slaný, Xxxxxx Xxxxx č. 284, okres Xxxxxx, xx sídlem Xxxxxx Xxxxx 284, 274 01 Slaný, XX 75 034 697

42. Xxxxxxxx škola Xxxxx, Xxxxxxxxx 184. xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 184, Xxxxxx, 274 01 Slaný, XX 75 034 689

43. Mateřská xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx X Xxxx 1900, 258 01 Xxxxxx, XX 72 086 572

44. Základní xxxxx x Xxxxxxxx škola Xxxxxx, příspěvková xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Pražská 235, 259 01 Xxxxxx, IČ 71 294 520

45. 1. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 1245/7,268 01 Hořovice, XX 47 515 601

46. 5. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxx Jeřábová 613,263 01 Dobříš, XX 61 100 307

47. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx XX., Kmochova 335, xx xxxxxx Xxxxxxxx 335, Xxxxx XX, 280 02 Xxxxx, XX 48 665 274

48. xxxxxx Xxxxx, xx xxxxxx Na Xxxxxxxx 21,250 84 Xxxxxxx, XX 26 544 849.

Odůvodnění

Zabezpečení xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx obyvatel xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XX xxx 12.3.2020 xx xxxxxxx prokázání xxxxxxx koronaviru, xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání.

Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx brání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx rozhodnutím se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx péče x xxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu x. 1/2020 ze xxx 17.3.2020.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 27.03.2020 v 06.00 xxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Pokorná Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx

XX.048564/2020/XXXX

Xxxxx xxx 26.03.2020