Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020

xx xxx 27. xxxxx 2020

x xxxxxxx xxxxxxxx xx psů

Zastupitelstvo města Xxxxx xxxxxx dne 27. xxxxx 2020 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §14 zákona č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Most (xxxx jen „Xxxxx“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xx xxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx poplatku xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

3. Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rodinným xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx více než xxxxxxxx podlahové plochy xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx dům xxxx xxx xxxxxxx tři xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podkroví.

Čl. XX

Xxxxxxx xxxxxxxx x poplatník

1. Xxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxx.2)

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx správci poplatku xxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx důvod xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

3. Xxxxxx xxx xxxxx5) údajů uvedených x ohlášení upravuje xxxxx.6)

4. Xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxx.7)

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx činí xx xxxxxxxxxx rok:

za xxxxxxx xxx

xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

x) ze xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

200 Xx

300 Xx

x) ze xxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx starší 65 xxx

200 Xx

300 Xx

x) x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx. a) xxxx x)

1000 Kč

1500 Xx

Xx. X

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.8)

2. Xxxx xx xxxxx vyhláškou stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx psů:

a) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizací, x xxxxxxx Město xxxx funkci xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx z „Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x Mostě-Rudolicích“, x xx xx xxxx 1 roku od xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) trvale xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx dobu 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Poplatek je xxxxxxx nejpozději do 31.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti (xxxx xxxxxx osvobození) xx 15.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx osvobození).

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 4/2019, x místním xxxxxxxx ze xxx, xx xxx 12. xxxxxxxx 2019.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx města

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Správcem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

2) §2 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Poplatek xx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx.); §2 xxxx. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx jeden xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výši, xxxxx odpovídá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.); §2 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Xxx xxxxx xxxxx přihlášení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nastala, xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 3.)

3) §2 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Poplatek xx xxx platí xxxxxxx psa. Xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.); §2 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxx svého xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx.)

4) §14a xxxx. 2, 3 x 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x zahraničí, užívaných x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátce,

c) údaje xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx. důvodů xxxxxxxxxx, xxxxx existují již x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého zmocněnce x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.

5) Povinnost ohlásit xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx údaj, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx zřízen automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.)

5) včetně zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Dojde-li xx xxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

7) §14a odst. 6 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx poplatku xx xxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, nárok xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy.)

8) §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, xxxxx xxxxxxxxxxx výcvik psů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo osoba, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.)