Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

7/XX/2020 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Třebíč x xxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

Na xxxxxxx xxxxxxxx Rady xxxxx Hrotovice x.29/12/2019 xx xxx 30.10.2019 x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx x. 35/20/XX/2019 xx dne 21.10.2019 uzavírají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

ČI. X

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx

xx sídlem xxx. 8. května 1,675 55 Xxxxxxxxx

XX: 00289426,

xxxxxxxxx do správního xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce Xxx. Hanou Xxxxxxxx

(xxxx xxx „město Xxxxxxxxx“)

x

Xxxxx Xxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxx: Xxxxxxx xxx. 104/55, 674 01 Xxxxxx

XX: 00290629,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xxx. Xxxxxx Pacalem

(dále xxx „xxxxx Xxxxxx“)

xxxxxxxxx xxxxx §160 xxxx. 5 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky“), xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu.

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Třebíč xxxx vykonávat xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx přenesenou xxxxxxxxx svěřenou xxxxxxxxx xxxxxxx Obecnímu xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. XXX xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx Třebíč místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu xxxxx Xxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve správním xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x celém rozsahu xxxxxxxxxx §60 odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky.

ČI. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 12 Xx/xx 1 xxxxxxxxx/1 rok, xx. xxxxxx 21.204 Xx, xxx ohledu xx xxxxx xxxxxxx, xxx byla dána xxxxxx xxxxxxxxxxx Městského xxxxx xxxxx Hrotovice. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx k 1. xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx první xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X dalším období xx trvání xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx po xxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx v závislosti xx růstu xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx roční xxxx xxxxxxx bude x xxxxxxxxx xx 01.01.2020 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípustné xxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx: bezhotovostní platbou xx xxxx města Xxxxxx x. 19-329711/0100, xxxxxx u Komerční xxxxx, x. x., xxxxxxx Třebíč, xxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx města Xxxxxxx.

XX. X

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxx xxxxxx. Výpověď xxxx xxx písemná. Výpovědní xxxxx xx tříměsíční x počíná xxxxx xxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně. Xxxx smlouva xx xxxxxxxx xxx dne 01.01.2020.

XX. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis obdrží xxxxx Hrotovice, xxxxx xxxxxxxxx město Xxxxxx x jeden stejnopis xxxxxxxxxxxxx smlouvy s xxxxxxxxx xxxxxx krajský xxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Třebíč x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

x&xxxx;Xxxxxxxxxxx dne 04.11.2019

Xxx. Xxxx Škodová x. x.

xxxxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 29.11.2019

Xxx. Xxxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxx