Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2019,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 5/2014, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx vznikajícího xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 3/2015, xxxxxxxx č. 2/2018 x vyhlášky č. 11/2018

Xxxxxxxxxxxxxx města Plzně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 429 ze xxx 18.11.2019, xxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x §17 odst. 2 xxxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx statutárního města Xxxxx č. 5/2014, kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 3/2015, xxxxxxxx x. 2/2018 x xxxxxxxx x. 11/2018, xx xxxx xxxxx:

1. X Článku 3 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx g) xxxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxx:

„x) xxxxx xxxx x xxxxx,“

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) se nově xxxxxxxx jako i) x x).

2. Xxxxxx 7 xxxx. 2 xxx:

„2. Fyzické xxxxx xxxxx stavební odpad xxxx odpadů xxxxxxxxxxxx x izolačních materiálů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx do 1 x3 xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.“

3. Xxxx xxxxx přílohy x. 1 „Typy xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území města Xxxxx“ xxxxx přílohu č. 1 xxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxx xxxxxxx č. 3 „Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odstranit xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24:00 xxxxx xxxxx xxx“ xxxxx přílohu č. 2 xxxx vyhlášky.

Článek 2

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020, x výjimkou xxxx 4 xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Plzeň - Xxxxxxxxx - sever, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 24:00 hodin xxxxx xxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021, x x xxxxxxxx xxxx 5 x 6 xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx - Petrohrad - xxx x Xxxxx - xxxxx xxxxxxxxx, xxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stanoviště do 24:00 hodin téhož xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022.

Xxx. Xxxxxx Xxxx v.r.

primátor xxxxx Xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx x. 1

Typy xxxxx x označení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx.

xxxxx xxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx sběrné xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxx x xxxxxxx*

xxxxx

≥ 240 x

xxxx*

xxxxxx

≥ 240 x

xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx*

xxxxx

≥ 240 l

včetně nápojových xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx

120 - 1 100 x

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

≥ 5 x3

xxxxxxxxxxxx kontejner

objemný xxxxx

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

≥ 5 x3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxx*

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx odpad

černá (antracitová)

120 x, 240 l, 1100 x 660 x

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxx (xxxxxxxxxxx)

60 x

xxxxxxx xxxxxx xxxxxx**

xxxxx tuky x xxxxx

xxx xxxxxxxxx označení

≥ 120 l

kovový xxxxx

xxxxx, xxxx

≥ 120 x

* Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx splňuje x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx náležitě xxxxxxxx.

** Pytlová xxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx města xxxxxxxx x příloze x. 3 této xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxx města, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stanoviště xx 24:00 hodin xxxxx xxx.

1. Xxxxx - střed

2. Plzeň - Americká

3. Plzeň - Xxxxxx

4. Xxxxx - Petrohrad - xxxxx

5. Xxxxx - Xxxxxxxxx - xxx

6. Xxxxx-xxxxx xxxxxxxxx