Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Opava

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 6/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, sběru, přepravy, xxxxxxx, využívání a xxxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx xx na svém xxxxxxxx dne 16.12.2019 xxxxxxxxx č. 230/9/XX/19 xxxxxxx vydat na xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., o místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx město Xxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, přepravy, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx (xxxx xxx „poplatek").

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx finanční x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“)1).

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platí2):

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx, ve kterých xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobu; xx-xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx více xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoba, za xxxxxxx xxxxx žijící x rodinném nebo xxxxxxx domě xxxx xxxxxxxx platit xxxxxxxx xxxx správce. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx fyzických xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx3).

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx povinnost

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx mu povinnost xxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxx článku 6 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na osvobození xxxx xxxxx od xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2 xxxx. 1 této xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, místo přihlášení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

3. Poplatník xxx článku 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx evidenční nebo xxxxxxx číslo stavby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx-xx stavba xxxx dům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozemku, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx bytu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orientační xxxx xxxxxxx xxxxx stavby, xx xxxxx xx xxx nachází, a xxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xx xxxxx xxxxx xxxx. 1 je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxx přihlášení xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxx nebo bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.4)

6. Xxxxx-xx ke změně xxxxx uvedených v xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx.5)

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx. 2 x 3 nebo xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxx zveřejněné xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxx 660 Kč x xx tvořena:

a) x xxxxxx 129 Xx xx xxxxxxxxxx xxx a

b) x xxxxxx 531 Kč xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxx netříděného xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx x kalendářní xxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2018 xx xxxx x svoz xxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xxxxxx 30.609.581 Kč x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx 30.609.581 (Xx) xxxxxx 57.677 (57 347 počet xxxxxxxxxxxx xxxx xx území xxxx + 330 xxxxx staveb xxxxxxxx x individuální rekreaci, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba) = 531 Xx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky xx xxxx 531 Xx.

3. X xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců přihlášení, xxxxxxxxxxx xxxx umístění x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx. Dojde-li xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxx stanovení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx měsíce.6)

Článek 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Poplatek pro xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 31.05. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxx-xx poplatková xxxxxxxxx xx datu splatnosti xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx článku, xx xxxxxxxx splatný xxxxxxxxxx xx 15. xxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikla, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx

1. Od poplatku xx xxxxxxxxxx fyzická7) xxxxx dle čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), která xx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx školského xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxx nezletilého,

c) xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxx, domově xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx vyhlášky:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx let. Poplatník xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx,

x) xx xxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxx činí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém o xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx poplatku zaniká; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx8). Xxxxxx-xx poplatníkovi xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx pro osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Navýšení xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.9)

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx jeho osud.10)

Článek 8

Xxxxxxxxxxx za zaplacení xxxxxxxx11)

1. Vznikne-li xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx splatnosti xxxxxxxxx x nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx ke xxx xxxxxxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx opatrovníka; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako poplatník.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyměří xxxxxxx poplatku poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx poplatkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 10/2018, x místním xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 17.12.2018.

2. Xxxxxxxxxx povinnosti vzniklé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xxx. Tomáš Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxxxxx x. x.

1. náměstkyně xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“)

2) §10b odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §10b xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

6) §10b xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

7) §10b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14a xxxx. 6 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §11 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §11 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx