Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2019

x místním xxxxxxxx xx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xx svém xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxxxxx x. 229/9/XX/19 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxx, xxxxx finanční x xxxxxxxxxx (xxxx xxx „správce xxxxxxxx“)1).

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

1. Poplatek xx xxx xxxxx držitel xxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx").2)

2. Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx psů xxxxxxxx 3 xxxxxx.3)

Xxxxxx 3

Změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx jeden xxx xx platí xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.4)

2. Xxx xxxxx místa přihlášení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxxx xxxx.5)

Xxxxxx 4

Ohlašovací xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx. Stejným xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx také zánik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx6):

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx doručování; právnická xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jménem oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx stáří x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx x barvu xxx, jméno xxx, xxxxx narození psa, xx xxx xx xxx xxxxx, číslo xxxx (popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxx tetování psa), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx osvobození xx poplatku.

4. Xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.7)

5. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx.8)

6. Povinnost xxxxxxx xxxx xxxxx odst. 3 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx způsobem zjistit x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 5

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx psa … 600 Xx,

x) za xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx téhož xxxxxxxx … 900 Xx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 65 xxx … 200 Xx,

x) xx xxxxxxx x každého dalšího xxx držitele, xxxxx xx xxxxxx 65 xxx … 300 Xx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx poplatku

1. Xxxxxxxx xx splatný xxxxxxxxxx xx 31.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxx-xx poplatková povinnost xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx poplatek xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxx

1. Od poplatku xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx osoba xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X9), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.10)

2. Xx poplatku xx xxxx osvobozuje xxxxxxxxx, xxxxx pes:

a) slouží Xxxxxxx XX, Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx XX, Hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx x Vězeňské xxxxxx XX,

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx psa x xxxxxx města Xxxxx, x xx xx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxx

Xxxxx xx výši 50 % xx xxxxxxxx sazby xx xxxxxxxxx poplatníkovi, který xx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx psů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohlásit xxxx rozhodný pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx o xxxxx xxxxxx, nárok na xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx tohoto poplatku xxxxxx; za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx11).

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx poplatku

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx správné xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.12)

2. Včas xxxxxxxxxxx poplatky nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.13)

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx14)

1. Vznikne-li nedoplatek xx poplatku poplatníkovi, xxxxx xx xx xxx splatnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx který xx ke xxx xxxxxxxxxx omezen ve xxxxxxxxxxxx a xxx xx jmenován xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx procesní xxxxxxxxx xxxx poplatník.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx poplatkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Přechodná x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za předchozí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2018, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Ing. Xxxxx Navrátil x. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxxxxx x. r.

1. náměstkyně xxxxxxxxx

1) §15 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“)

2) §2 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

3) §2 odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §2 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx poplatcích

5) §2 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

7) §14a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích

8) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

9) xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

10) §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §14a odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

12) §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §11 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) §12 zákona x místních xxxxxxxxxx