Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2019

o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx veřejného prostranství

Zastupitelstvo xxxxx Chomutova se xx xxxx xxxxxxxx xxx 10. xxxxxxxx 2019 xxxxxxx usnesením x. 241/19 vydat xx základě §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“), a x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Příloha

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx vyhláškou zavádí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx poplatku xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.1)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.2)

2) Poplatníka xxxxxxxx xxxxx.3)

Xxxxxx 3

Veřejné xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4):

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx;

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx každému xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Ohlašovací xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxx kratší než 3 xxx (xxxxxx) xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx užívání (např. xx xxxxxx odstranění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxxx nej xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxx připadne xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx5), je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx.

2) Obsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

3) Xxxxxx xxx xxxxx7) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.8)

4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úlevy stanoví xxxxx.9)

Xxxxxx 5

Xxxxx poplatku

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x2 a xxxxx x započatý xxx:

x) za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací … 10 Kč,

b) xx xxxxxxxx dočasné xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx … 10 Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx … 10 Kč,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx … 50 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx … 10 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 10 Kč,

g) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 100 Xx,

x) xx umístění xxxxxxx … 2 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx … 2 Kč,

j) xx xxxxxxxx skládek … 10 Xx,

x) xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx … 2 Xx,

x) za xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx … 10 Kč,

m) xx užívání xxx xxxxxxx tvorby filmových x xxxxxxxxxxx xxx … 2 Xx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx x úlevy

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.10)

2) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx:

x) statutární xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx užívaného xxxxxxxxx prostranství;

c) xxxxxxxxx xxxxxxx prostranství xx xxxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx smlouvy, uzavřené xxxx účinností xxxx xxxxxxxx;

x) užívající xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx (xx-xx vlastníkem statutární xxxxx Xxxxxxxx, tak xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx);

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a skládky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx odpadu, je-li xxxxxxxxxx xxxxx Chomutov xxxxxxxxxx xxxxxxxx prací;

f) xx xxxxxxxx skládky xxxxxxxxx (xxxx. xxxx), xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx 24 xxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxx veřejné prostranství xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx fasády xxxx xxxxxxxxx:

x. xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxx;

x. pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx 3 xxxx xx dobu xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxxx xxx;

x) xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3) Xxxx se touto xxxxxxxxx stanoví xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx 50 % xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx odlišnou xx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx poplatek xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X posledním xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

3) Xxxxxxxx-xx xxxxx splatnosti xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx vyhláška:

a) č. 14/2010, x místním xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xx dne 20.12.2010;

x) č. 10/2011, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 14/2010, x místním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ze xxx 28.11.2011.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

XXXx. Marek Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxx Dinda

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha

Veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxx xxxxxxx poplatku, dle xxxx x xxxxxxx:

17. xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

28. xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

5. xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xx. kpt. Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx Heyrovského

Husovo xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx ze Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

X Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

X Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx jezera

Blatenská

Jirkovská

Maxima Xxxxxxx

Xxxxxxxx

X Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

X Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxx. Xxxxx

Xxxxxxxx

X Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

X Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

X Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx vrch

Mýtná

Ruská

V Zahradách

Čechova

Karla Xxxxxxx

Xx Bělidle

Růžová

Václavská

Čelakovského

Karla Xxxxx

Xx Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxxxxx

Xx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxx

Xx Průhoně

Seifertova

Vikové-Kunětické

Daliborova

Kaštanka

Na Xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xx Spravedlnosti

Scheinerova

Vilová

Dobrovského

Klostermannova

Na Vyhlídce

Schubertova

Vinohradská

Dolní

Kmochova

Nádražní

Skalková

Višňová

Dostojevského

Kochova

náměstí 1. Xxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Nezvala

Dr. Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxxxx Xx. Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxxxx X. X. Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx Vinohrady

Fűgnerova

Krátká

Patočkova

Stromovka

Zahradní

Gerstnerova

Kroková

Pionýrů

Suková

Zborovská

Grégrova

Krušnohorská

Písečná

Svahová

Zdeňka Štěpánka

Gutenbergova

Křivá

Pod Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxx Černým vrchem

Šichtův xxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxx Lesem

Šípková

Železniční

Havlíčkova

Kundratická

Pod Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx náměstí

b) Xxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatku:

a. Xxxxx:

Xxxxxxx park (Xxxx Xx. armády)

park x Xxxxxxxxx xxxxx

xxxx Dr. X. Beneše

park X. X. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx

xxxx x Xxxxxxx ulici

- - -

- - -

x. Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxx. x. 21/1, 21/4,21/5, 21/6 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 1 (xxxxxxx x. 1.1)

Xxxxxxx xxx xx náměstí 1. Xxxx a xxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxx. x. 2,203, 7/1, 75/1,75/2, 160/1, 160/3, 95/3, 75/3, 174/1 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 1 (xxxxxxx x. 1.2)

Xxxxxxx xxx x xxxxxxx:

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxxx. x. 302/1, 300/1, 302/4, 302/5,299/1 x xxxxxxxxxxxx území Xxxxxxxx 1 (Xxxxxxx x. 1.3)

1) §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxx.)

2) §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí provádění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje a xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení cirkusů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx kulturní, sportovní x xxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.)

3) §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Poplatek xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.)

4) §34 zákona x xxxxxx (Veřejným xxxxxxxxxxxxx xxxx všechna xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx zeleň, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx každému xxx omezení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x tomuto prostoru.)

5) xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx době xxxxxxx poplatku

6) §14a xxxx. 2, 3 a 5 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích: (2) X ohlášení poplatník xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx jejím xxxxxx oprávněny jednat x poplatkových věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxx plátce,

c) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx poplatku (včetně xxxx. důvodů osvobození, xxxxx xxxxxxxx již x okamžiku podání xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého zmocněnce x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.

5) Povinnost xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 nebo jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.)

7) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x obecně závazné xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

9) §14a odst. 6 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx poplatku xx xxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 4, xxxxx xx osvobození xxxx xxxxx xx tohoto xxxxxxxx zaniká; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uložit pokutu xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx povahy.)

10) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (X xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx poplatek xxxxxxx.), §4 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Poplatku za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx průkazu XXX nebo ZTP/P.)