Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 3/2019

x xxxxxxx poplatku xx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 10. xxxxxxxx 2019 xxxxxxx xxxxxxxxx x. 240/19 xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“), x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xx psů (xxxx xxx „poplatek“).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je Magistrát xxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku“).1)

Článek 2

Xxxxxxx poplatku a xxxxxxxxx

1) Předmět poplatku xxxxxxxx xxxxx.2)

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

Xxxxxx 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx ohlašuje xxxxx xx osvobození, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) Xxxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxx.4)

3) Xxxxxx xxx změně5) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.6)

4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovací povinnosti xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.7)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx činí xx xxxxxxxxxx rok:

za xxxxxxx xxx

xx xxxxxxx x každého

dalšího xxx xxxxx xxxxxxxx

x)

xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxx stojí xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx

500 Xx

1250 Kč

b)

ze psa, xxxxx držitelem xx xxxxx xxxxxx 65 xxx

200 Xx

300 Xx

x)

x xxxxxx psa než xxxxxxxxx v xxxx. x) xxxx b)

1500 Xx

2250 Kč

Článek 5

Osvobození

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx stanoví xxxxx.8)

2) Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx držitele:

a) xxxxx Xxxxx záchranných xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx vycvičeného záchranářského x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Chomutova; xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx x jednoho xxxxx xxxxxxxxxx xxx x jeden okamžik.

Článek 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Poplatek xx splatný xxxxxxxxxx xx 31.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

2) X xxxxxxx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx (xxxx zániku xxxxxxxxxx) po 15.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po kalendářním xxxxxx vzniku poplatkové xxxxxxxxxx (nebo xxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxx 7

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) č. 12/2010, o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxx 20.12.2010;

x) č. 7/2011, x xxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx, xx xxx 20.6.2011.

Článek 8

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

XXXx. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxx Dinda

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

2) §2 odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxx se xxxxx ze xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx.); §2 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx rok xx xxxxx xxxxxxxx x poměrné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.); §2 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx 3.)

3) §2 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Poplatek xx xxx platí xxxxxxx xxx. Xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx); §2 xxxx. 4 zákona x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx ze psů xxxxx xxxxxxx obci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx.)

4) §14a xxxx. 2, 3 x 5 zákona x xxxxxxxx poplatcích: (2) X ohlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx u poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka xxxx plátce,

c) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx. xxxxxx osvobození, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemska xxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx zveřejní správce xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.)

5) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx obec x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

7) §14a odst. 6 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx poplatku ve xxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xx osvobození nebo xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.)

8) §2 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx {Xx xxxxxxxx xx psů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxx nevidomá, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx závislou na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.)