Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Most

Zastupitelstvo xxxxx Mostu

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2019

xx xxx 12. xxxxxxxx 2019

x místním xxxxxxxx xx psů

Zrušena: 2/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx 12. prosince 2019 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“).

Čl. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Statutární xxxxx Xxxx (xxxx jen „Xxxxx“) zavádí touto xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xx xxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx „správce xxxxxxxx“).1)

3. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx bydlení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Rodinný dům xxxx xxx nejvýše xxx xxxxxxxxxx byty, xxxxxxx dvě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx poplatku x xxxxxxxxx

1. Předmět poplatku xxxxxxxx zákon.2)

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

Xx. III

Ohlašovací xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx xxxxx xx osvobození, xxxxxxxxx-xx xxxxx osvobození v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Obsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

3. Xxxxxx xxx změně5) údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.6)

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx zákon.7)

Čl. XX

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rok:

za xxxxxxx xxx

xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx držitele

a) xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx držitel xx x tomto rodinném xxxx xxxxxx pobyt

200 Xx

300 Xx

x) ze xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx osoba starší 65 let

200 Xx

300 Xx

x) x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxx. x) xxxx x)

1000 Xx

1500 Xx

Xx. X

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx zákon.8)

2. Xxxx xx xxxxx vyhláškou xxxxxxx další xxxxxxxxxx xx poplatku xxx xxxxxxxxxx ze psů:

a) Xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x „Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx-Xxxxxxxxxx“, x xx na xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx označení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx canisterapii,

e) xxxxxxxxxxx xxx záchranářské xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 31.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx (xxxx zániku xxxxxxxxxx) po 15.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx).

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 2/2011, x xxxxxxx poplatku xx xxx, ze xxx 27.1.2011.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2020.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Marek Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

2) §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx ze xxx xxxxxxxx 3 měsíců.); §2 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kratší xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá počtu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.); §2 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx psa xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx poměrné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3.)

3) §2 odst. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxx platí xxxxxxx psa. Xxx xxxx být xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx má xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.); §2 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx xx xxx xxxxx držitel xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.)

4) §14a xxxx. 2, 3 x 5 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X ohlášení poplatník xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových věcech,

b) xxxxx všech xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (včetně xxxx. důvodů osvobození, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx nebo bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx požadovaných x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx xx nevztahuje xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.)

5) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx změně údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, nestanoví-li obec x obecně xxxxxxx xxxxxxxx delší lhůtu.)

7) §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx stanovené obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy.)

8) §2 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx xxxxxxxx ze psů xx osvobozen držitel xxx, xxxxxx xx xxxxx nevidomá, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.)