Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/VS/2020 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx x xxxx Xxxxxx

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX SMLOUVA

o xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Rady města Xxxxxx xxx Xxxx, x. 2-29/2019 xx xxx 5.8.2019 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, č. 4/19/3 xx xxx 23.9.2019, x souladu x xxxx. §3a xxxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx xxxxxxx“), v souladu x xxx. §160 xxxx. 6 zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „správní xxx“), a x xxxxxxx se zákonem č. 128/2000 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Mníšek xxx Xxxx

Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx

XX:00242748

XXX:XX00242748

Xx sídlem Xxxxxxxxx 56, 252 10 Xxxxxx pod Xxxx

Xxxxxxxxxx starostkou Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, XxX.

xxxxx xxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx x. 5/2003 xx dne 27.3.2003, x xxxxxxxxx xx 1.6.2003 městskou policii, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(xxxx jen xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx)

x

Xxxx Xxxxxx

XX:00640719

XXX:XX00640719

Xx sídlem Xxxxxx 138, 252 10 Xxxxxx pod Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx. Markétou Xxxxxxxxxx

(xxxx xxx obec Xxxxxx)

X.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy

1. Xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx je dohoda xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku, xxxx. výkonu xxxxxx Xxxxxxx policie Xxxxxx xxx 8rdy (xxxx xxx Xxxxxxx policie) xx území xxxx Xxxxxx dle xxxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx zákon o xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení o xxxx x č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxx této xxxxxxxxxxxxx smlouvy ode xxx následujícího xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obce Xxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx pod Brdy

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x obecní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx smlouvou.

2. Městská xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx x ochraně x xxxxxxxxxxx osob x majetku,

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soužití,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) se xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx podílí na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx,

x) xx podílí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx čistoty xx veřejných xxxxxxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xx v působnosti xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx policii.)

3. Xxxxxxx xxxxxx sjednávají xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Klínec činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4 xxxxxx xxxxxx 4x v jednom xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx může x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxx města Xxxxxx xxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx rámec xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 3. xxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX., xxxx 3. sjednávají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 12.000,- Xx (xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx českých) xxxxxxx. Paušální xxxxxx xx xxxxxxx zpětně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx xxxxx xxxx 19-0388055349/0800, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, a. x., variabilní symbol 8560000012 xxxx x xxxxxxxxxx dni x xxxxxx

2. X xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx XXX. xxxxx 4. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 500,- Xx (xxxxx: xxx xxx xxxxx českých) xx xxxxxx i započatou xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx III. bodem 4. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx Xxxxxx xxx Brdy xxxxx xxxx 19-0388055349/0800, xxxxxx Českou xxxxxxxxxxx, x. x., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx. Smluvní strany xxxxxxxxxx x fakturám 15 denní xxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Obci Xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx x vybírat xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx (xxxx xxx Xxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx zavedeny xx xxxxxxxxxx Xxxxx Mníšek xxx Brdy xxxxxxxxxx xx každého 10. xxx xxxxxx následujícího xx xxxxx předcházející xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

X.

Xxxx xxxxxx smlouvy

1. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx dobu neurčitou.

2. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx kterákoliv ze xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx činí 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxx prvého xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně. Xxxxxxx strana, která xxxxxxxx xxxxxxx, zašle Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx xxxxx xxxxxxxx x potvrzením xxxx xxxxxxxx. Smluvní strany xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx postupem xxxxx xxx. §167 xxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.

3. Tuto xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx takové dohody xx xxxxx souhlasu Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§166 správního řádu).

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx zveřejnit xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu 15-xx xxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxx uzavřená xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejni xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx kraje.

3. Xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x 5xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx stejnopisy x xxxxx stejnopis xx určen Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx x nedílnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxx souhlasu

V Xxxxxx xxx Xxxx dne 25.11.2019

Xxx. Xxxxxxxxx Davis, XxX. v. x.

xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxx

X Xxxxxx dne 27.11.2019

Xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxx dne 28. xxxxxxxx 2019