Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1/VS/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx

- zajišťování xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx policii

Veřejnoprávní xxxxxxx

xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxx x obcí Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x obecní policii

Níže xxxxxxxxx dne, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx:

Xxxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx 100, 256 01 Benešov

Kraj Středočeský

IČO: 00 231 401

xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Hlavničkou, xxxxxxxxx města

na xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“)

x

Xxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx 25601 Chlístov 9

IČO: 00 508 373

xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Ratajem, xxxxxxxxx xxxx

xx xxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxx“)

xxxxxxxx xxxx také xxxx „xxxxxxx strany“ xx „xxxxxxxxx“

xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, x xxxxxxx znění (xxxx xxx „xxxxx x obecní xxxxxxx“), x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §63 x §66 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx) v xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx x obcích“)

I.

Předmět xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, že jím xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 100, 256 01 Xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx xxxxxxx“), bude xxxxxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského kraje, xx xxxxxx Xxxxxxxxx 11,150 21 Xxxxx 5, x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx smlouvy ve xxxxxx xxx. §3a xxxx. 2 xxxxxx x obecní xxxxxxx x §160 odst. 5 zákona č. 500/2004 Xx., správní xxx v xxxxxxx xxxxx, (dále jen „xxxxxxx řád“), vykonávat xx území obce x xxxxxxx určeném xxxxx smlouvou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx úkoly xxxxxxx xx zákonem x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx formou:

a) xxxxxxxxxx záznamů x xxxxxxxxxxx zařízení xxx „Xxxxxx okamžité x xxxxxxx xxxxxxxxx“ (dále xxx XXXX) xxxxxxxxxxxxxxx „Xxxxxxxx o podezření xxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxx č. 361/2000 Xx., x provozu xx pozemních komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx agend, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx agend Xxxxxxxxx úřadu Benešov;

b) xxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxx strážníků, xxxxx xx budou xxxxxxx xx xxxxxxx dohodnutém xxxxx, xxxx určovat xxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx dohodnutého úkolu, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 zákona x obecní xxxxxxx.

XX.

Xxxxxx xxxxxx nákladů

1. Xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx. X. odst. 1 a 2 xxxx smlouvy xxxxxx xxxx zřizovateli xxxxxxxxxx xxxxxx úplatu.

2. Náklady, xxxxx zřizovateli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x čl. X. xxxx. 1 x 2 xxxx smlouvy x xxxxx vzniknou xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx, xxxx zřizovatel xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx sankcí uložených x jednotlivých správních xxxxxxxx zahájených xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx. X. xxxx. 2 xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx výnosy x xxxxxxxx xxx předmětu xxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx. §7 odst. 1 písm. d) xxxxxx x. 250/2000Xx., x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx rozpočtů, v xxxxxxx znění.

III.

Trvání xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Tuto xxxxxxx xx kterákoliv xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, x xx xxx udání důvodu. Xxxxxxxxx xxxxx činí xxx xxxxxx x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xx kterém xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx straně. Smluvní xxxxxx, která obdržela xxxxxxx, xxxxx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx výpovědi x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx sjednávají, xx xxxx smlouva xxxx xxx xxxxxxx x důvodů a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx §167 správního xxxx.

4. Xxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran. X xxxxxxxx dohody xx xxxxx §166 xxxx. 1 správního rádu xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského kraje.

IV.

Závěrečná xxxxxxxxxx

1. Vztahy xxxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx smlouvou xxxxxxxxxx xx xxxx příslušnými xxxxxx závaznými xxxxxxxx, xxxxxxx zákonem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx míněnou xxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx podmínek.

3. Přílohu x této xxxxxxx xxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schváleno.

4. Xxxx xxxxxxx je uzavřena xxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Středočeského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx moci. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx xx x jmenný xxxxxx strážníků Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Tato xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dva stejnopisy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jeden xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxx 2.12.2019 172-9/2019/XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxx xx xxx 2.12.2019 4/XXXX

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx smlouvy Jmenný xxxxxx strážníků Xxxxxxx xxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxxxx dne 2.12.2019

Xxx. Xxxxxxxx Hlavnička x. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxxxxx xxx 2.12.2019

Bohumil Rataj x. r.

starosta xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 7. xxxxx 2020