Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

116/VS/2019 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §160 xxxx. 5 zákona x. 500/2004 Sb. správní xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XX. I.

Smluvní xxxxxx

1. Statutární město Xxxxxxxxx

XXX: 00 28 86 59

se xxxxxx xxxxxxx X. X. Xxxxxxxx 130/14, 796 01 Prostějov

zastoupené primátorem xxxxx Prostějova Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx

(xxxx xxx "Xxxxx Prostějov“)

a

2. Obec Xxxxxxx

XXX: 00 28 84 03

xx sídlem Xxxxxxx 2, 798 03 Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Jaroslavem Xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Prostějov

(dále xxx „Xxxx“).

xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx č. 9838 xx xxx 24.9.2019 x xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx č. XX 9/6.2/2019 xx xxx 29.8.2019, uzavírají xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XX. II.

Předmět smlouvy

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §105 zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízem x nich, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xx úseku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů.

2. Xx základě této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx orgán Města Xxxxxxxxxx vykonávat x xxxxxxx s ust. §105 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, veškerou xxxxxxxxxxx k projednávám xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x xxxx xxx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxx.

XX. XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx XX. xxxx. x., xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx sankcí, vymáhání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx Prostějova x xxxxxxxx o přestupcích x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx vedených xxx xxxx xxxxxxx, budou, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vymožení, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxx nákladů

1. Xx xxxxx předmětu smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Obec xx xxxxx xxxxxxxx Městu Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x. 19-1505517309/0800 xxxxxxxx xxxxx příspěvek xx výši 8% x příspěvku na xxxxx státní xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx působnost, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx paušální xxxxxxxxx xx Obec zavazuje xxxxxxxx jednorázově na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Městem Prostějovem, x xx nejpozději xx 31. 1. xxxx, za xxxxx xx úhrada xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx této smlouvy xxx ohledu, zda xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvku xx xxx 2019 xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx počtu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx jednorázově xx xxxxxxx xxxxxx xx právní moci xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje xxxxx souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxx xx xxxx kratší xxx jeden xxxxxxxxxx xxx, paušální xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x započatých xxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xx celé koruny. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vrátí Xxxxx Prostějov xx xxxx Obce xx 30 xxx xx xxxxxxxx platnosti této xxxxxxx.

XX. V.

Doba xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx smlouva xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Smlouva xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Olomouckého kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

2. Smlouvu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx takové xxxxxx xx třeba xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx.

3. Smlouvu xxx xxxxxxx také xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx udání xxxxxx- Xxxxxxxxx xxxx xxxx 2 xxxxxx x počíná xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx smlouvy doručena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně.

4. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx informovat Xxxxxxx xxxx Olomouckého xxxxx.

5. Xxxxxxx strana xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. §167 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. VI.

Společná xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 1.7.2019.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx stran, xxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxxx je třeba xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx deskách, xxxxxxx po xxxx 15 xxx.

4. Po xxxx platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx na svých xxxxxxxx deskách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxx xx smluvních stran x jeden stejnopis xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, spolu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x souhlasu s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich pravé x xxxxxxxx vůle xxxxxx, vážně x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, což stvrzují xxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 10.10.2019

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x. r.

primátor xxxxx Prostějov

V Krumsíně xxx 3.10.2019

Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxxx x. r.

starosta xxxx Xxxxxxx