Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx x. 3/2019

x místním poplatku xx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx nad Nisou xx na xxxx xxxxxxxx xxx 12. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx x. 221/XX/2019 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), a x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Nisou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xx xxx (dále jen „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx poplatku xx Magistrát Jablonec xxx Nisou.1)

Čl. 2

Xxxxxxxxx x předmět xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx ze psů xxxxx držitel xxx. Xxxxxxxxx je xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).2)

2. Xxxxxxxx xx xxx se xxxxx xx xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx.3)

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx dne, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx měsíců. Xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zánik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx prodej).

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx psa xx i osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxx osvobozena.

3. V xxxxxxxx poplatník xxxxx4)

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou jejím xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že předmět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení poplatku, xxxxxxx xxxxx a xxxxx držených xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nároku na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

4. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx psa xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxxx xxxx.

5. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx.5)

Xx. 4

Xxxxx poplatku

1. Xxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx rok xxxx:

x) xx jednoho psa: 1.500 Xx

x) za xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx psa téhož xxxxxxxx: 2.200 Xx

x) xx jednoho xxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx: 300 Kč

d) za xxxxxxx x každého xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx: 1.000 Xx

x) xx xxx, jehož xxxxxxxxx xx osoba xxxxxx 65 xxx: 200 Xx

x) za xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxx starší 65 xxx: 300 Xx

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xx poplatek xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikla.

Čl. 6

Xxxxxxxxxx x xxxxx

1. Xx xxxxxxxx xx xxx xx osvobozen xxxxxxx xxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osob, osoba xxxxxxxxxxx útulek pro xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx stanoví povinnost xxxxxx a používání xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx6).

2. Xx poplatku xx dále osvobozují xxx:

x) xxxxxxxx Xxxxxxx XX a Městské xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

x) se speciálním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxx

3. Xxxxx se poskytuje xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxx xxxx xxx z útulku xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx psy, a xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx.

4. Xxxx xxxxxxxx xxx osvobození xxxx xxxxx dle xxxx. 1 tohoto xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit ve xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx úlevu.

5. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nesplní povinnost xxxxxxx údaj rozhodný xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nárok xx osvobození xxxx xxxxx zaniká.7)

Čl. 7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem.8)

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx může správce xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledujícím xxxx xxxx.9)

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx poplatku10)

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx poplatku xxxxxxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svéprávnosti x xxx mu jmenován xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, přechází xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx kalendářní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 6/2010 x místním xxxxxxxx xx xxx, xx xxx 2.12.2010.

Xx. 10

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

RNDr. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 odst. 1 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“)

2) §2 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §2 odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a odst. 6 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §11 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

9) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

10) §12 zákona x místních xxxxxxxxxx