Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 3/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Teplice xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/19 xxxxx na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x místních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), a v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx město Teplice xxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1) Xxxxxxx poplatku upravuje xxxxx.2)

2) Poplatníka xxxxxxxx xxxxx.3)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poplatkové povinnosti.

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

3) Xxxxxx při xxxxx5) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

4) Důsledky nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.7)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx:

xx xxxxxxx xxx

xx xxxxxxx a xxxxxxx dalšího xxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx osoba xxxxxx 65 xxx

200 Xx

300 Xx

x) z jiného xxx, než je xxxxxxx x xxxx. x)

200 Xx

1300 Xx

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.8)

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx poplatku

1) Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2) Činí-li xxxxxxxx xxxx než 200 Kč xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx xx 15.4., 15.7., 15.9. x 15.11. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

3) X případě vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nebo xxxxxx xxxxxxxxxx) po 1.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx osvobození).

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2017, x xxxxxxx poplatku xx xxx, ze xxx 23.6 2017.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Bc. Xxxxx Hanza x. x.

xxxxxxxx

Xx. Jiří Xxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx

1) §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Správcem xxxxxxxx xx obecní xxxx.)

2) §2 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx psů xx xxxxx ze xxx xxxxxxxx 3 měsíců.); §2 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.); §2 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 3.)

3) §2 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxx platí xxxxxxx psa. Xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx území Xxxxx republiky.); §2 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx ze xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx.)

4) §14a odst. 2, 3 x 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

(2) V xxxxxxxx poplatník xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx (včetně xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx podání xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, jiného xxxxxxxxx státu Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx požadovaných v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx jeho xxxxx xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx své úřední xxxxx.)

5) xxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Dojde-li xx změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx delší xxxxx.)

7) §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx úlevu xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaniká; za xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.)

8) §2 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích (Xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx závislou xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx ZTP/P, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx psů xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxxx útulek pro xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.)