Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Děčín

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 6/2019

x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx 12.12.2019 xxxxxxxxx x. ZM 19 10 04 04 usneslo xxxxx xx základě §13b xxxx. 2 zákona x. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška"):

Článek 1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx „Xxxxx")1) xxxx evidenci psů xxxxxx označených xx xxxxxx zvláštního xxxxxx2),3) (xxxx xxx „xxx") x xxxxxx chovatelů (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx Města xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx psa nebo xx 30 dnů xxx xxx, kdy xx xxxx chovatelem xxx, do xxxxxxxx.

3) Xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, sídlo a XX, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx4) x xxxxx xxxxxxxxx psa, xxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx ztráty, xxxxx, xxxxxxx psa.

4) Xxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxx xxxxx evidence Xxxxx xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 3 xx 30 dnů ode xxx, xxx xxxxx xx xxxxx takových xxxxx.

5) Chovatel psa xx povinen pro xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx evidovaného xxx (např. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx), x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx (xxxxxx) evidovaného xxx xxxx jeho xxxx x chovu je xxxxxxxx psa xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx do 30 xxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxx psa xxxxxxxxxxx xxxx 31.12.2019, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx tetovaného xxxx 3.7.2011, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 1 xxxx. 2 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx nepřihlášení xxx xxxx první, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx 30.1.2020.

2) X xxxxxxx čitelného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx před 3.7.2011 se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiný xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx. 1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx vyhlášky, xxxx. xxxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tetováním. Xxxxxxxx xx povinen současně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2009, k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxx, xx xxx 25.6.2009.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xxxxxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx a investiční xxxxxx

1) xxxxxxxxxxxxxxx ekonomického xxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxx

2) §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, pouze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx označení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovené x xx. 17 xxxx. 1 předpisu Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx), s xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx označen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před 3. červencem 2011. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxx psa xxxx xxxxxxxxxxx x dokladu x xxxxxxxx psa. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zobrazený transpondérem, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.“

3) čl. 17 xxxx. 1 XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (EU) č. 576/2013, xx xxx 12. xxxxxx 2013, o xxxxxxxxxxxx přesunech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 998/2003: „Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy X xxxx xxx označena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxxxxx 2011.“; Příloha X.: „psi“; Příloha XX.: „Transpondéry xxxx xxxxxxxx xxxxx ISO 11784 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxx XXX-X x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s normou XXX 11785.“

4) viz xxxxxxxx xxx čarou x. 2