Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Děčín

Zastupitelstvo xxxxx Děčín

Obecně závazná xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 5/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu

Zastupitelstvo xxxxx Děčín xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 20.12.2019 xxxxxxxxx x. XX 19 11 04 02 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x v xxxxxxx x §10 xxxx. d) a §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „tato xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx město Děčín xxxxx vyhláškou zavádí xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2. Xxxxxxxx poplatku xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx1).

Xxxxxx 2

Předmět, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxx kterém je xx základě zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2).

2. Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx přihlášená (xxxx xxx „xxxxxxxxx").3)

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „plátce"). Plátce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka.4)

Článek 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx zahájení xxxxxxxx spočívající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu. Xx xxxxxx xxxxx xx plátce povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. V ohlášení xxxxxx xxxxx5)

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx a zařízení, xxxxxxxx též období xxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Plátce, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště na xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx dornčování6).

4. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx7).

5. Xxxxxx xx povinen xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet započatých xxx pobytu, x xxxxxxxx dne počátku xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí8).

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx údaj, xxxxx může správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx přístup. Okruh xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxx úřední desce9).

Článek 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx10)

1. Plátce xx povinen vést x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxxx xx každé xxxxxxxx xxxx místo, xxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx. Do evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx.

2. Údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) den počátku x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx přihlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx může být

1) xxxxxxxx xxxxxx,

2) cestovní xxxxxx,

3) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4) pobytová karta xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5) průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx,

6) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx,

7) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu,

8) průkaz xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

9) xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) výše vybraného xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx evidenční xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx, úplně, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x časového xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.

Článek 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu11)

1. Plátce, xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) odůvodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx poskytnut xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x kulturní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx o

a) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx konání xxxx akce,

b) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, x

x) jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx pobyt xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci oznámené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

4. Xxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) údaje podle xxxxxxxx 2 písm. x) až x) x

x) xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxx vybraného xxxxxxxx x členění xxxxx

1) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2) xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx poskytnut, x

3) xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 20 Xx za xxxxx xxxxxxxx den xxxxxx, x výjimkou xxx xxxx počátku.

Článek 7

Xxxxxxxxx poplatku

Plátce xxxxxx xxxxxxx poplatek správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx 15 xxx po uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx

1. Od xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx osoba12)

a) xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x její xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče s xxxxxxxx osoby, které xx poskytována xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče

1) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2) xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pečující x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx akci pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na území xxxx sezónní práci13) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) pobývající xx xxxxx xxxx

1) ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2) x xxxxxxxx poskytujícím ubytování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3) x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo nouzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx právnických osob, xxxx

4) za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

2. Xx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x xxxxx službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním služebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.14)

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx odvedeny xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, vyměří xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem x xxxxx xxxxxx.15)

2. Xxxx neodvedené xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledujícím jeho xxxx.16)

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx plátcem xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx této vyhlášky x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx účinnosti.

Článek 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Děčín č. 9/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx x ubytovací kapacity, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx 16.12.2010,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Děčín č. 10/2010, x místním xxxxxxxx xx lázeňský nebo xxxxxxxxx xxxxx, vydaná Xxxxxxxxxxxxxxx města Děčín xxx 16.12.2010.

Xxxxxx 12

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxx Xxxxxx v.r.

primátor

Ing. Xxxxxxxxx Xxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj

1) §15 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu města Xxxxx.

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

4) §3f xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5) §14a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích.

6) §14a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8) §3c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx.

9) §14a xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) §3g zákona x xxxxxxxx poplatcích.

11) §3h zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §3b xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) §3b odst. 3 zákona o xxxxxxxx poplatcích.

14) §3b odst. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

15) §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16) §11 odst. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích.