Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 5/2019

x místním xxxxxxxx z xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xx xxxx zasedání xxx 20.12.2019 xxxxxxxxx x. XX 19 11 04 02 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x v xxxxxxx x §10 xxxx. x) a §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „tato xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx vyhláškou zavádí xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Xxxxx1).

Xxxxxx 2

Předmět, poplatník x plátce xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 po xxxx jdoucích kalendářních xxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu. Předmětem xxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx2).

2. Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx městě Děčín xxxx přihlášená (xxxx xxx „poplatník").3)

3. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx"). Xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.4)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxx uvede5)

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx předmět poplatku xxxxxxx s podnikatelskou xxxxxxxx plátce,

c) další xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx pobyt.

3. Plátce, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx státu Dohody x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx6).

4. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx7).

5. Xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx započatých xxx xxxxxx, x xxxxxxxx dne počátku xxxxxx, xx uplynulé xxxxxxxxxx čtvrtletí8).

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx. 2 xxxx xxxx změnu se xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným způsobem xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx9).

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx10)

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxx za xxxxx xxxxxxxx nebo místo, xxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx počátku x xxx konce xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa x zahraničí,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx být

1) xxxxxxxx průkaz,

2) xxxxxxxx xxxxxx,

3) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5) průkaz x povolení k xxxxxx,

6) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx,

7) xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu,

8) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dočasné ochrany, x

x) xxxx vybraného xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku.

3. Xxxxxx xx evidenční xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx, úplně, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalost xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x časového xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx11)

1. Plátce, xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo sportovní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx

x) xxxxxxx předpokládá, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku.

2. Xxxxxx x oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx akce, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt, x xxxxx o xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx konání xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx této xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx poskytovat.

3. Xxxxxxx poplatku rozhodnutím xxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx předpokládat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X zákazu xxxxxx evidenční povinnosti xx zjednodušeném rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

4. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx knize xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až c) x

x) xxxxxxxx údaje x počtu xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxx xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx

1) xxx xxxxxxxxxx pobytu,

2) xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3) xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx činí 20 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatek správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx do 15 xxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxxx osoba12)

a) xxxxxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pomoci jiné xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x její xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné zdravotní xxxxxxxxx, xxxx

2) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx akci xxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx obce xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na území xxxx xxxxxxx práci13) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx obce

1) xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

2) x xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3) v xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx právnických osob, xxxx

4) za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním služebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.14)

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx odvedeny xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx platebním výměrem x xxxxx úhradě.15)

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit až xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxx.16)

Xxxxxx 10

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úplatu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxx účinnosti.

Článek 11

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxx Děčín č. 9/2010 x místním xxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx 16.12.2010,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Děčín č. 10/2010, x xxxxxxx xxxxxxxx xx lázeňský xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx 16.12.2010.

Článek 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx naléhavého xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2020.

Xxxxxxxx Xxxxxx v.r.

primátor

Ing. Xxxxxxxxx Xxxxx v.r.

náměstek primátora xxx územní x xxxxxxxxxx xxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxx.

2) §3a xxxxxx x místních xxxxxxxxxx.

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

4) §3f xxxxxx x místních xxxxxxxxxx.

5) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6) §14a odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8) §3c xxxxxx x místních xxxxxxxxxx - xxxxxx poplatku.

9) §14a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) §3g xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11) §3h zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §3b xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) §3b xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14) §3b xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

15) §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16) §11 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.