Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy

Obecně závazná xxxxxxxx č. 15/2019

x xxxxxxxx trvale xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §13b xxxx. 2 xxxxxx č. 246/1992 Sb., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxx s §10 xxxx. x), §35 a §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Článek 1

Evidence xxxxxx xxxxxxxxxx psů x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx Jihlava xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xxxxxx 2

Definice xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

1. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx chová xxx;

2. xx trvale xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx transpordérem (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx čipem) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provedeným xxxx 3. xxxxxxxxx 2011.1)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

1. Chovatel xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxx xxxx xx 30 xxx ode xxx, kdy xx xxxx chovatelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, do xxxxxxxx.

2. Při přihlášení xx evidence uvede xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxx jméno x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a XXX, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx, pohlaví x barvu xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx znamení;

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jímž xxx xxx xxxxxxx, xxxxx čipování xx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx potvrzením vydaným xxxxxxx způsobilou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

x) kontaktní xxxxx xxx případ xxxxxx xxx.

3. X xxxxxxxxxx xx evidence vydá Xxxxxxxxx xxxxx Jihlavy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx je xxxxxxx Magistrátu města Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx z důvodu xxxxx psa xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx důvodu, x xx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxx skutečnost xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Chovatel xxx, který před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx psa trvale xxxxxxx nebo se xxxx xxxx účinností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxxx xx evidence xx 30 dnů xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx chovatele xxx, xxxxxxx xxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 30 xxx.

Xxxxxx 5

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx2).

2. Xxxxxx xxx dodržováním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku3).

Článek 6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020.

MgA. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) §4 xxxx. 1 xxxx. x) x §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx) ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) §27 x §27a zákona x. 246/1992 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) §2 xxxx. x) zákona x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §2 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších předpisů