Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 13/2019

x xxxxxxx poplatku za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, třídění, xxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 16. xxxxxxxx 2019 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx“) x x xxxxxxx s §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx jen „xxxx xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Jihlava xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Jihlavy.1)

Článek 2

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx:2)

x) fyzická xxxxx přihlášená v xxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nebo xxxxxxx xxx, ve xxxxxxx xxxx přihlášená xxxxx xxxxxxx osoba, x xx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobu; xx-xx ke stavbě xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxx xxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxxx tvořící xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x rodinném nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx platit vlastník xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx platí poplatek xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx poplatek xxxxx.3)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Poplatník xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku vznik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx poplatek xxxxxxx.

2. Poplatník xxx xx. 2 xxxx. 1 této xxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx poplatku xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx4), xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx uvede skutečnosti xxxxxxxxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx poplatku.

3. Xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) vyhlášky je xxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx určené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodinného xxxx; xxxxxx-xx stavba nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozemku, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx byt xxxxxxx, x číslo xxxx, xxxxxxxxx popis xxxxxxxx v budově, xxxxx nejsou byty xxxxxxxxxx.

4. Xx xxxxx xxxxx xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx své poplatkové xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx stavbě xxxxxx x individuální xxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxx domu.

5. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx bydliště xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování.5)

6. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.6)

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 x 3 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx může xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx těchto údajů xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx.7)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxx 680 Xx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) x xxxxxx 206 Xx xx xxxxxxxxxx xxx x

x) z xxxxxx 474 Xx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx částka xx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx komunálního xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx.

3. Skutečné xxxxxxx xx xxx 2018 na xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 24.968.349,15 Kč x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxx 24.968.349,15 Xx xxxxxx 52.730 (50.845 xxxx x xxxxxxx xx území xxxx + 1.885 staveb xxxxxxxx x individuální xxxxxxxx, bytů a xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx = 473,51 Xx). X této částky xx stanovena sazba xxxxxxxx xxx čl. 4 xxxx. 2 xxxx. x) vyhlášky xx xxxx 474 Xx.

4. V xxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rodinného xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 6 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodný xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.8)

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx poplatku

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxxx jednorázově, x xx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

2. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku.

3. Xxxxxxx-xx poplatková xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxx splatnosti xxxxxxxx x xxxx. 1 x 2, je xxxxxxxx x poměrné xxxx splatný k xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx povinnost vznikla.

Článek 6

Xxxxxxxxxx a úlevy

1. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x), která xx9):

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx ochranné výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx nezletilého, nebo

c) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory, xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xx xxxxx fyzických osob xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 2 xxxx. 1 písm. x):

x) xx období, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx zdržuje ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxx xxxx10),

x) po xxxx trvání výkonu xxxxxx odnětí svobody xxxx xxxxx,

x) který xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx osvobození,

d) xxxxxx 80 let, x xx xx xxxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx dovrší xxxxxxx věk,

e) xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx data narození xxxxxx xxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxx dětmi,

f) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx pobyt xxxxxx Magistrát xxxxx Xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xx dále osvobozuje xxxxxxxxx dle xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

4. Nárok na xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 75 % xxxxx poplatku xxx čl. 4 xxxx. 1 má xx stavbu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx. b), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 1 xxxx. a).

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx na xxxxx xx výši 100 Xx xx sazby xxxxxxxx xxx čl. 4 xxxx. 1, xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xx rok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx vůči statutárnímu xxxxx Jihlava xx xxx 31.12. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poplatkovému roku xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx splatnosti.11)

6. Xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx pouze xx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 2 písm. x) x xxxx. x) x xxxx. 4, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 4.

7. Xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. x), x) x x) x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx lhůtě xx 30 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx.

8. Xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx název x adresu xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx osvobození xxxx správci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx poplatník umístěn, x xx vždy xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

9. X případě, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodný xxx osvobození nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zaniká.12)

Článek 7

Xxxxxxxx poplatku

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.13)

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na trojnásobek; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.14)

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx15)

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatníkovi, který xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx který xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve svéprávnosti x byl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spravující xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 vyměří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovníkovi xxxxxxxxxx.

3. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx vyhláškou xx zrušuje obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 11/2018, x místním poplatku xx provoz systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 10.12.2018.

2. Xxxxxxxxxx povinnosti vzniklé xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

XxX. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxxx x místních xxxxxxxxxx“).

2) §10b odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

3) §10b xxxx. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §130 xxxx. 3 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7) §14a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §10b xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §10b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

10) Xxxxx č. 372/2011 Sb., xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

11) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (dále xxx Program) oznamuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xx lhůtě xx 15.1. daného xxxxxxxxxxxx roku. Pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx požádá o xxxxxxxxxxx splnění podmínek Xxxxxxxx za rok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Zjistí-li xxxxx xxxxx příslušný xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxxx.

12) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

14) §11 odst. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15) §12 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx