Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Jihlava

Zastupitelstvo xxxxx Jihlavy

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 12/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy xx xx svém xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x místních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x v xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx jen „xxxx xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Jihlava xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx poplatku xx Magistrát xxxxx Xxxxxxx.1)

Xxxxxx 2

Předmět, xxxxxxxxx x plátce poplatku

1. Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxx trvající xxxxxxx 60 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětem xxxxxxxx není xxxxx, xxx kterém je xx základě xxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx.2)

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxx“).3)

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu (xxxx xxx „xxxxxx“). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.4)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx správci poplatku xxxxxxxx nejpozději do 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx5)

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) další údaje xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Plátce, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování.6)

4. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.7)

5. Povinnost ohlásit xxxx xxxxx odst. 2 xxxx jeho xxxxx se nevztahuje xx xxxx, který xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx způsobem zjistit x rejstříků nebo xxxxxxxx, do xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx desce.

Článek 4

Evidenční xxxxxxxxx8)

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx každé xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a adresa xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx

1. občanský xxxxxx,

2. cestovní xxxxxx,

3. xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx území,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx o povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

8. průkaz xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

9. průkaz xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx, a

e) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxx knihy xxxx být xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx povinen uchovávat xxxxxxxxx knihu xx xxxx 6 xxx xxx dne provedení xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx9)

1. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxxx úplatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx akce, xxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) oznámí xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxxxxxx akce, kterým xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx, x uvede x kulturní nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx konání této xxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxx akce, x

x) xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx místech, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

4. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx vedou pouze

a) xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx c) a

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx účastníků, xxxxxx xxx xxxxxxxxx pobyt, x x výši xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. zařízení xxxx místa, xx xxxxxxx xxx pobyt xxxxxxxxx, a

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 12 Xx za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vybraný xxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx x xxxxx

1. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx osoba10)

a) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx průkazu XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx11) xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzickou osobu xxxx

x) pobývající na xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx v činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.12)

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx odvedeny xxxxxxx včas nebo xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.13)

2. Včas xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.14)

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Osoba, xxxxx xx plátcem poplatku xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úplatný xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xx. 3 xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx její xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15)

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 6/2017, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 6.11.2017.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

MgA. Xxxxxxxx Koubová

primátorka

Mgr. Xxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxx primátorky

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

4) §3f zákona x xxxxxxxx poplatcích

5) §14a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7) §14a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §3g xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

9) §3h zákona x xxxxxxxx poplatcích

10) §3b xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §3b odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §3b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §11 odst. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích

14) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

15) xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2019 a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 6/2017 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx