Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

17/VS/2020 Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxx Králové xxx Xxxxx a xxxx Xxxxxxx

(xxxxxxxxxx v xxxxxx 2/2010 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx č. 29/VS/2010)

- xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx přestupků

Dohoda

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. XXXXX-33971/XX/2019 x udělení xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 4.12.2019.

Xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o zajištění xxxxxx přestupkové agendy x. XXX/XXXX-2019/0487

xxxxx Dvůr Xxxxxxx xxx Xxxxx

XX 00277819

xx xxxxxx náměstí X. X. Masaryka38,544 17 Xxxx Xxxxxxx xxx Labem

Královéhradecký kraj

zastoupené xxxxxxxxx obce Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx

x

xxxx Libotov

IČ 00578193

xx sídlem Libotov 80, 544 01 Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 01.03.2010 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx 26.03.2010.

ČI. XX

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx na ukončení x XX. I xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změny.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx dnem, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx nová xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x projednávání xxxxxxxxx.

XX. XXX

1. Xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, x nichž xxxxxxx xxxxxx obdrží xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxxxx smlouvy nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Královéhradeckého xxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dohody.

3. Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxx x ukončení veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx účinnosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

4. Přílohu x xxxx dohodě tvoří xxxxx x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

5. Xxxx dohoda xxxx xxxxxxxxx:

Xxx 26.9.2019 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Dvůr Xxxxxxx xxx Xxxxx x. Z/101/2019

Dne 27.6.2019 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx č. 2/5

Xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx xxx 2.10.2019

Xxx. Xxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx města xxxx Xxxxxxx nad Xxxxx

X Xxxxxxxx xxx 28.6.2019

Xxx. Xxxxx Kraus x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx