Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

16/XX/2020 Dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi městem Xxxx Králové xxx Xxxxx x xxxx Xxxxxxxx

(xxxxxxxxxx v xxxxxx 5/2003 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 163/XX/2003)

- xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx věcech přestupků

Dohoda

Rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XXXXX-33965/XX/2019 o udělení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3.12.2019.

Xxxxxx x ukončení veřejnoprávní xxxxxxx x zajištění xxxxxx přestupkové xxxxxx x. XXX/XXXX-2019/0473

xxxxx Xxxx Xxxxxxx nad Xxxxx

XX 00277819

xx xxxxxx náměstí X. X. Masaryka38,544 17 Xxxx Králové xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx

x

xxxx Kohoutov

IČ 00278017

xx xxxxxx Kohoutov xx. 65, 544 01 Xxxx Xxxxxxx xxx Labem

Královéhradecký kraj

zastoupená xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xx. x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 25.08.2003 Veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx agendy xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx 17.09.2003.

XX. XX

1. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx v ČI. X specifikované xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx legislativní xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx smluvními stranami xxxxxxxxxx uzavřena xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxx příslušnosti k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. III

1. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx strany obdrží xx xxxxxx stejnopisu x jeden stejnopis xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxx.

2. Dohoda o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx dohody.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu 15 dnů.

4. Xxxxxxx x xxxx smlouvě xxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx Králové nad Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Tato smlouva xxxx xxxxxxxxx:

Xxx 26.9.2019 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx Králové xxx Xxxxx x. X/90/2019

Xxx 7.5.2019 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx č. 7/8/2019

Xx Dvoře Xxxxxxx xxx Xxxxx dne 21.10.2019

Xxx. Jan Jarolím x. r.

starosta xxxxx xxxx Králové xxx Xxxxx

X Kohoutově xxx 14.5.2019

Xxx. Xxxxxxxx Grega x. r.

starosta xxxx Xxxxxxxx