Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

6/XX/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi městem Xxxxxxxxx Xxx a xxxx Velký Malahov

Veřejnoprávní xxxxxxx

x přenosu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx xx xxx 7.8.2019, x. 22/37, a xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxx 26.9.2019, č. 10-2019-78, uzavírají xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx veřejnoprávní smlouvu.

Článek X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx

xxxxxxxxxx starostou xxxxx Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx: xxxxxxx Xxxxxxxxx 52, 346 01 Horšovský Xxx

XXX: 00253383

xxxx Plzeňský

jako xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx Xxxxxxxxx Xxx')

x

2. Xxxx Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Václavem Xxxxxxxxxx

xx xxxxxx: Velký Xxxxxxx 28, 346 01 Xxxxxxxxx Týn

IČO: 00572446

xxxx Xxxxxxxx

xx správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Týn (xxxx xxx „obec Xxxxx Xxxxxxx“)

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx budou xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy orgánům xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx Velký Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx touto xxxxxxxx. Xx základě této xxxxxxx budou xxxxxx xxxxx Horšovský Xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx III.

Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx města Xxxxxxxxx Xxx xxxxx v xxxxxxx x ustanovením §105 zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, vykonávat xx správním obvodu xxxx Velký Malahov xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Článek XX.

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v určeném xxxxxxx xxxxxxxx obec Xxxxx Malahov xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx na xxxx xxxx č. 1003048020/5500 vedený x Xxxxxxxxxxxxxx x.x. xxxxxxxxx xx výši 1500 Xx (xxxxx: xxxxx xxx set xxxxx xxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx faktury xx xxxxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx smlouvy

Tato xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx smlouva je xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx uzavřením xxxxxx xxxxxx moci. Xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 2/2011 xxx x. 51/VS/2011 (xx xxxxx dodatku x. 1 xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Plzeňského xxxxx x částce 5/2014 xxx x. 73/XX/2014).

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Plzeňského xxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx strany xx úředních deskách xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx xxxxx Horšovský Xxx, xxxxx xxxx Xxxxx Malahov x xxxxx stejnopis, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx spolu xx xxxxxxx x udělení xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx usnesení Rady xxxxx Horšovský Týn x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx x pravomocné rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx písemnými dodatky, xxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx stran a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Město Xxxxxxxxx Xxx x xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx Ihůta činí 3 měsíce a xxxxxx běžet prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx stranami xxxxxxxx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

7. Xxxxxxx xx xxxxx ukončit xxx vzájemnou dohodou xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

V Xxxxxxxxxx Xxxx xxx 25.10. 2019

Ing. Xxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx

Xx Xxxxxx Xxxxxxxx xxx 23.10.2019

Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.11.2019, x. x. XX-XXXX/455/19, xx. xx. ZN/101/PRÁV/19, x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 11.12.2019.