Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

4/XX/2020 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxx x xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx xx xxx 7.8.2019, č. 22/35, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxxx xx xxx 24.10.2019, xxxxxxxxx x. 3, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany tuto xxxxxxxxxxxxx smlouvu.

Článek I.

Smluvní xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxx. Josefem Xxxxxxxx

xx xxxxxx: xxxxxxx Republiky 52, 346 01 Xxxxxxxxx Xxx

XXX: 00253383

xxxx Xxxxxxxx

xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „město Xxxxxxxxx Xxx“)

x

2. Obec Semněvice

zastoupená xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxx 34, 34601 Xxxxxxxxx Xxx

XXX: 00253715

xxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx Xxx (xxxx xxx „xxxx Xxxxxxxxx“)

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx smlouvy

Orgány xxxxx Xxxxxxxxx Xxx budou xxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxxxxx x xxxxxxx vymezeném xxxxx smlouvou. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Týn věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xx správním xxxxxx obce Xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

Orgány xxxxx Xxxxxxxxx Xxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx přestupků xxxxxxxx orgánům xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx nákladů

Za xxxxx xxxxxxxx smlouvy x určeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Semněvice xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Horšovský Xxx xx xxxx xxxx x. 1003048020/5500 vedený x Raiffeisenbank a.s. xxxxxxxxx ve xxxx 1500 Xx (xxxxx: xxxxx pět set xxxxx xxxxxxx) za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx uhradí xx xxxxxxxxxx xxx xxx vyřízených přestupků xx xxxxxxx xxxxxxx xx splatností 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Tato smlouva xx xxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxx uzavřením xxxxxx xxxxxx moci. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Plzeňského xxxxx v částce 2/2011 xxx x. 49/XX/2011 (ve znění xxxxxxx č. 1 xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 5/2014 pod x. 71/XX/2014).

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx x xxxxxx ji Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx xx zveřejnění xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Po xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx, xxxxx xxxx Semněvice a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx spolu se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Nedílnou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Plzeňského xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Město Xxxxxxxxx Xxx x xxxx Xxxxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx tuto smlouvu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxx 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně. Výpověď xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx.

7. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxxxxx Týně xxx 11.11.2019

Xxx. Josef Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Týn

V Xxxxxxxxxxx xxx 12.11.2019

Josef Xxxxx x. r.

starosta xxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx kraje xx xxx 22.11.2019, x. x. XX-XXXX/455/19, xx. zn. XX/101/XXXX/19, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 11.12.2019.