Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 13/2019,

xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 12/2012 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Karviné xx xxxx xxxxxxxx xxx 09.12.2019 xxxxxx x xxxxxxx x §10 písm. d) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx) xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 12/2012 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxx města Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1.1 V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx: „§14 xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx.“ xxxxxxxxx xxxxxx: „§14 xxxxxx x. 565/1990 Xx.“.

1.2 X xx. 1 xxxx. 1.2 xx xxxx ustanovení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.1". Xxxxxxxx pod xxxxx xxx: „1 §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

1.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx x nahrazují xxxxxx:

„5.1 Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději 10 dní před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí, x xxxxxxx případě xx poplatník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

5.2 X ohlášení xxxxxxxxx xxxxx2

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; právnická xxxxx xxxxx též xxxxx, které jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxxx poskytovatelů těchto xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, místo x xxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx případnou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

5.3 Xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování.3

5.4 Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx nastala.4

5.5 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx z rejstříků xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Okruh xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx poplatku na xxx úřední desce.5".

Poznámky xxx čarou zní:

2 §14x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3 §14a odst. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4 §14x xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 §14x xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

1.4 Článek 6 xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx následujících xxxxxx xx xxxx na 6 x následující.

1.5 X xx. 7 xxxx. 7.1 xxxx. x) xx xxxx: „xxx xx. 7 xxxx. 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12, 7.13 x v xxxxxxx xxxx. 7.10, 7.11“ vypouští a xxxxxxxxx textem: „xxx xx. 6 xxxx. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.12, 6.13 x x xxxxxxx xxxx. 6.10, 6.11“.

1.6 X čl. 8 xxxx. 8.1 xxxx. x) se xxxx: „xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxxxx x veřejně prospěšné xxxxx7" se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx: „xxxxxxx celý xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxx.6". Xxxxxxxx xxx xxxxx zní: „6 §4 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

1.7 V xx. 8 odst. 8.1 písm. x) xx xxxx: „osoby xxxxxxxxx postižené8" xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx: „xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X.‘‘.

1.8 X čl. 8 xxxx. 8.2 se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx: „X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx osvobození xxxx xxxxx zaniká.7". Xxxxxxxx xxx xxxxx zní: „7 §14x xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích".

1.9 V xx. 9 odst. 9.1 xx xxxxxxx xxxxxxxx poznámky pod xxxxx „9‘‘ mění xx „8‘‘.

1.10 V xx. 9 xxxx. 9.2 xx text: „xxxxxx úřad" xxxxxxxx x nahrazuje xxxxxx: „xxxxxxx xxxxxxxx" a xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vkládá xxxx: „xxxxxxxxxx xxxx xxxx", xxxxxxx označení xxxxxxxx xxx xxxxx „10‘‘ xx xxxx xx „9‘‘.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.2 Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx Zastupitelstvem xxxxx Xxxxxxx dne 09.12.2019 xxxxxxxxx x. 199 x nabývá xxxxxxxxx xxxx 01.01.2020.

Ing. Jan Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx