Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2019

x místním xxxxxxxx x pobytu

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 10.12.2019 xxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx “vyhláška"):

ČI. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Touto xxxxxxxxx xx zavádí místní xxxxxxxx x pobytu (xxxx xxx „xxxxxxxx").

(2) Xxxxxx poplatku xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku").

ČI. 2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 15 Kč xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vznik xxx poplatkové xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx platit xxxxx poplatek xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx po uplynutí xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx poplatku, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx osvobození xx xxxxxxxx.

XX. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. 5

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx č. 3/2016 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2017.

XX. 6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

xxxx. XxxxxXx. Alexandr Xxxxxxxx, CSc.

primátor města

Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx