Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

162/VS/2019 Xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxx §66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxx 26.11.2019, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, x. j. XxX 74944/2019 OOPKŽÚ OVV xx xxx 6.11.2019 x udělení xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx ust. §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxx X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxxxx Městec

se sídlem: xxxxxxx Xxxx č.p. 4, 538 03 Xxxxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

XXX:00270041

2. Obec Xxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxx 36, 535 01 Přelouč

zastoupená xxxxxxxxxx obce paní Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

XXX:00274356

Xxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Heřmanův Xxxxxx xxxx zřizovatel Městské xxxxxxx Heřmanův Městec (xxxx xxx „městská xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve sjednaném xxxxxxx xxxxx činností xxxxxxx policie na xxxxx xxxx Stojice, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx policii.

Článek XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx policie

1. Xxxxxxx xxxxxxx bude xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx během xxx pracovní xxxx xx území xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem, 553/1991 Sb., o obecní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxx xxxxxxx") nebo xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx policie xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx 2x xxxxxxx xxxxxxxxxx měření xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx 3 xxxxx xxxxx na území xxxx Xxxxxxx, x xx xxxx koordinovaně x vedením xxxx Xxxxxxx. V případě xxxxxxx mimořádného xxxxxx xx území xxxx Xxxxxxx tento městská xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx.

3. Xxxxx Xxxxxxxx Městec xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. 1.2. xxxxxx článku xxxxxxx, jsou zaměstnanci xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vybaveni, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

4. Xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obce Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxx nákladů

1. Za xxxxx xxxxxxxx městské xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xx. XXX odst. 1.2. xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxx paušál xxxxxx xxxxxx 200 Kč xx xxxxxxx obyvatele, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xx výkon činnosti xxx xx. XXX xxxx. 1.2. smlouvy x kalendářním roce, xxxx vynásobena počtem xxxxxxxx obce, xxxxxxx xxxxx obyvatel se xxxx odvíjet dle xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, stanoveného xxxx x 1.1. xxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxx xxx xx. IV, xxxxxxxx 1., xxxxxx xxxx Xxxxxxx převodem xx xxxx xxxxx Heřmanův Xxxxxx, vedený u Xxxxxxxx xxxxx, a.s., x.x. 19-1626531/0100.

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1., xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxx xx 10. xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Pokud xxxxxxx xxx této xxxxxxx xxxx vykonávána xxx xxxx xxxx (xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci X.

5. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx města Xxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx dobu neurčitou. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx výpovědí xxxxxxxxx x xxxx. Výpovědní xxxxx xxxx tři xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx výpovědi doručí xxxxxxxxxxx xxxxxx podávající xxxxxxx Krajskému xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje.

2. Městská xxxxxxx začne vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx XXX xxxx. 1.2. xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Pardubického xxxxx x xxxxxxx souhlasu x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx strany zveřejní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx úředních xxxxxxx xxxxx obecních úřadů xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

2. Tato xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx dodatky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje.

3. Xxxx smlouva se xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obdrží xxxxx Heřmanův Xxxxxx, xxxx Stojíce x Xxxxxxx xxxx Pardubického xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

4. Souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx dne 23.9.2019 xxxxxxxxx č. X/2019/054 a Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx 9.9.2019 xxxxxxxxx x. 3/8/2019 Xxxxxxx xxxx xxxxxxx tvoří usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x souhlasu x xxxxxxxxx této smlouvy.

V Xxxxxxxxx Xxxxxx dne 9.10.2019

Xxxxx Kozel x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxx 9.10.2019

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx x. x

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx