Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 11/2019

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova xx xx xxxx zasedání xxx 3.12.2019 xxxxxxxxx x. 19237 xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx §13b odst. 2 zákona x. 246/1992 Xx., na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x souladu s xxxxxxxxxxx §10 písm. x), §35 x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxxx xxxxxx

1. Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x jejich chovatelů (xxxx xxx „xxxxxxxx“),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx závazná vyhláška xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx“), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx zdržují xx xxxx xxxxxx než 30 xxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právnická nebo xxxxxxx xxxxx, která xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx1).

Xx. 3

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Finanční xxxxx“) xxxx evidenci xxxxxxxx xxx této xxxxxx závazné xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxx chovaného xx území xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxx transpondérem xxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3.7.2011.

3. Při xxxxxxxxxx xx do evidence xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx a xxxx x trvalém xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx název, xxxxx x XX, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx znamení,

c) xxxxxxxxx xxxxx x xxx transpondéru xxxx xxxxx xxxxxxxx, jímž xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tetováním xxx, xxxxx xxxxxx potvrzením xxxxxxx xxxxxxx způsobilou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx transpondérem xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx.

4. O xxxxxxxxxx se do xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potvrzení.

5. Xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx odboru ohlásit xxx xxxxx evidence xxxxxxxx chovu xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, únik či xxxxx xxx, a xx xxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Údaje x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx a xxxx chovatele x xxxxxxxxx ochraně xxxxxxxx xxxxx2).

Xx. 4

Xxxxxxxxx ustanovení

Chovatel x trvalým pobytem xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xx. III Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 4/2009 x trvalém xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2019, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxxx Finančním odborem, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 200,- Xx, xxxxx xxxxxxxxxx do 30.4.2020 předloží:

a) xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxx, že x Finančního odboru xxxx evidován žádný xxxxxx nedoplatek x xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx.

Xx. 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx:

Xxxxxx závazná vyhláška x. 4/2009 x xxxxxxx označování xxx xx dne 15.9.2009.

Xx. 6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Pospíšil x. x.

1. náměstek xxxxxxxxx

1) §3 xxxx. x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2016/679, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x o zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx údajů)