Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx č. 12/2019

x xxxxxxxx provozování hazardních xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x), x) x ustanovením §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x v xxxxxxx x ustanovením §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydalo xx xxxx xxxxxxxx xxx 3.12.2019, xxxxxxxxx x. 19234 xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Xxx xxxxxxxx

Xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx her x předcházení záporných xxxx, xxxxx xx xxxxx důsledcích xxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xx zvýšení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx provozování hazardních xxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějov (xxxx jen „xxxxx"), x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kde xxxxxxx být xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx byly x xx největší míře xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxxxx hry xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x), x), f) zákona x. 186/2016 Xx., x

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v herních xxxxxxxxxx:

x) jejichž vchod xx xxxxxxx v xxxxxx xx 50 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Výchozím xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx školy. Xxx xxxxxx xxxx vzdálenosti xx rozhodující xxxxxxx xxxxxxxxxx od vnější xxxxx xxxxx xxxxx xx vchodu do xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xx nachází x okruhu xx 50 xxxxx xx xxxxxx do jiného xxxxxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxx vzdálenosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od vchodu xx xxxxxxx prostoru xx vchodu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hry,

c) xxxxxxxxxx xx xxx. X.X. Masaryka,

d) umístěných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nádraží,

e) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, Čechovice - Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxx.

Xxxxxx 3

Přechodné ustanovení

Bingo, xxxxxxxxxx hru x xxxxx xxx povolené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky lze xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxxxx č. 6/2017, x xxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxx ze xxx 12.6.2017.

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova č. 2/2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. e), x), i), l), x) x x) x loterie x xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x) x §50 xxxx. 3 xxxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných hrách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 14.2.2012.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.2.2020

Xxx. František Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Jiří Xxxxxxxx x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx