Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Ostrava

Obecně xxxxxxx vyhláška x. 22/2019,

xxxxxx xx mění xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 9/2012, kterou xx xxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx chovatelů, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2013

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 11.12.2019 xxxxxxxxx x. 0675/XX1822/11 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx xxx. §10 xxxx. x) x xxx. §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §13b xxxx. 2 zákona x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxx obecně závaznou xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2012, xxxxxx xx xxxxxxxx trvalé xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxx xxxxx:

Xxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky xxx: „Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2012, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx psů a xxxxxx xxxxxxxxx".

Xx. 1 x Čl. 2 xx xxxxxxx.

Xx. 3 xx xxxxxxxx jako Xx. 1 x xxxx xxxxx zní: „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx1)". Xxxxxx 4, 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxx 2, 3 x 4.

X Xx. 1 xxxxxxxx 1 x x Xx. 1 xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxx „čipem" xxxxxxxxx xxxxxx „x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx2)".

Xx. 1 xxxxxxxx 3 písmeno x) xxx: „x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx3), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx psa".

V Čl. 2 xx xxxxxxx xxxx „xxxx jako xxxxxxx xxxxxx5)". Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 xx xxxxxxx.

X Xx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 2) xxx: „2) xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 3) xxx: „3) §4 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx s §4 xxxx. 4 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx: „4) §27 xxxx. 1 xxxxxxx x) x §27a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx ochranu xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

Xx. 2

Tato xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx