Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

159/XX/2019 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxx Chvaletice a xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx dle §66c xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 1.11.2019, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx, č. j. XxX 70691/2019 XXXXXX XXX xx xxx 29.10.2019 x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

- xxxxx činnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx ust. §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx X

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

xx xxxxxx X Stadionu 237, 533 12 Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxx

XXX 00273660

x

Xxxx Xxxxxxxxxx

xx sídlem Zdechovice 5, 533 11 Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Radomírem Xxxxxxxx

XXX 00274623

Článek XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxx xxxxxx xxxx sjednaných xxxxxxxx obecní policie xx xxxxx xxxx xxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx zřizovatel Xxxxxxx xxxxxxx Chvaletice (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxx") se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxx zřízenou.

Článek XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxx podílet na xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Zdechovice x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dvoučlenné xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx Chvaletice xxxxxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, řádně xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

4. Xxxx Xxxxxxxxxx se zavazuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území xxxx Zdechovice nejdéle xx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Za xxxxx xxxxxxxx městské xxxxxxx x rozsahu uvedeném x xx. III xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx ze xxxxx rozpočtu Xxxxx Xxxxxxxxxx úhradu ve xxxx 800 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx městské xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx. Xxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx policie xx xxxx návratu xx xxxxxxxx městské xxxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx příjmem xxxxx Chvaletice.

3. Xxxxxx xxx čl. IV. xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx předchozí kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxxxx Xxxxxxxxxx x. ú. 1100400524/0600 xxxxxx x Xxxxxx Money Bank, x. x., na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxx.

4. X xxxxxxx xxxx připojena xxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxx:

- xxx, x xxxxx byly úkoly xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx

- počet xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxx

- případně xxxxx xxxxx nezbytné xx xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Smlouvu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx výpověď Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje.

3. Xxxxxxx policie začne xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxx III xxxx smlouvy xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí krajského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx může xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, kdy xx jednom xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Chvaletice, Xxxx Zdechovice x Xxxxxxx xxxx Pardubického xxxxx společně xx xxxxxxx o udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx 19.09.2019 xxxxxxxxx x. X/8/2019/20 x Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx 23.9.2019, xxxxxxxxx x. 6/2019/11.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxxxxx xxx 24.9.2019

Ing. Xxxxxx Marková x. x.

xxxxxxxxx xxxxx

Xx Xxxxxxxxxxxx xxx 24.9.2019

Xxxxxxx Stříška x. r.

starosta xxxx