Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

54/XX/2019 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxx Benešov nad Xxxxxxxxx a xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxx Horní Xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx xxx Ploučnicí

Na xxxxxxx xxxxxxxx xx zasedání xxxxxxxxxxxxxx xxxx Horní Xxxxxxxxx č. 4/2019 xxxxxxxx xxx 08.04.2019 x xxxxxxxx xxxx xxxxx č. 288/19 xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx dne 08.07.2019 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx:

X1.X

Xxxxxxx xxxxxx

1. OBEC HORNÍ XXXXXXXXX

xx sídlem Xxxxx Xxxxxxxxx xx.187,405 02 Xxxxx.

Xxxxxxx kraj,

příslušná xx xxxxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - statutární xxxxx Xxxxx

XX 00555932

xxxxxxxxxx Ladislavem Xxxxxxx xxxxxxxxx obce

(dále xxx „xxxx Horní Xxxxxxxxx“)

x

2. MĚSTO XXXXXXX XXX PLOUČNICÍ

se xxxxxx xxxxxxx Xxxx 1,407 22 Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx,

Xxxxxxx xxxx,

XXX 00261181

xxxxxxxxxx Xxxxx Urxem, xxxxxxxxx xxxxx

(xxxx jen „xxxxx Xxxxxxx xxx Ploučnicí“)

ČI. XX

Xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxx města Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx orgánů xxxx Xxxxx Habartice xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §12 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx základě xxxx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxx trvalého pobytu xxx správní xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx xxxx účet, xxxxxx x Komerční xxxxx, x. x. xxxxxxx Xxxxx, č. 4822431/0100 příspěvek xx xxxx Xx 900,- Xx (slovy: devět xxx xxxxx xxxxxxx) xx každé správní xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bezhotovostní formou xx výše xxxxxxx xxxx, x xx xx 15 dnů xxxx, co xxxx Xxxxx Habartice xxxxxx xx města Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx sdělení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx, přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XX

Xxxx trvání xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

2. Xxxx smlouvu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výpovědní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx výpověď xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx strana Krajskému xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. X.

Xxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx předá xx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx agendu související x výkonem činnosti xxxxx čl. XX xxxx smlouvy. Město Xxxxxxx xxx Ploučnicí xxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle čl. XX. této smlouvy.

2. Xxxxxxx strany zveřejní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx x xxxxxx ji Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx zveřejnění xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx.

3. Po xxxx xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxx obsahu.

4. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx čtyřech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, dva stejnopisy xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Ústeckého xxxxx xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx smlouvy tvoří xxxxxxxx zastupitelstva xxxx Xxxxx Habartice a xxxxxxxx rady města Xxxxxxx nad Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Ústeckého xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx 15.7.2019

Xxxxx Xxx v. r.

starosta xxxxx Benešov xxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx Donát v. x.

xxxxxxxx xxxx Horní Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx 3118/48, 400 02 Xxxx xxx Labem Xxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

xxxxx: 26. xxxxxxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxx: XXXX/98479/2019/XXXXX

Xxxxx xxxxxxx: XXXX/101610/2019/XXXXX-3

XXX: 121769/2019/XXXX

Xxxxxxxx/xxxxx: Bc. Xxxxx Xxxxxxx/313

Xxxxx xxxxx/xxxxxx: 1/0

XXXXXXXXXX

Xxxxxxx úřad Ústeckého xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx §63 odstavce 1 x §66c xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §67 xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., x krajích (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §12 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x rozhodování xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx městem Benešov xxx Ploučnicí xx xxxxxx Benešov nad Xxxxxxxxx, náměstí Xxxx 1, IČ 00261181, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx se sídlem Xxxxx Xxxxxxxxx x. x. 187, XX 00555932, ze xxx 15.7.2019.

XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 4 xxxxxx č. 500/2004 Xx., xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze podat xxxxxxxx xx lhůtě 15 dnů ode xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx lhůty xx xxx následující xx xxx oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx správních xxxxxxxx x xxxxxxx živnostenský xxxx, a rozhoduje x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxx oddělení xxxxxxxxx činností

Toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 14.8.2019