Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary x. 13/2019,

xxxxxx se stanovují xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx odtahy silničních xxxxxxx a vraků, xxxxxx odtahy xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopravní xxxxxx x xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xx určených xxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 17. prosince 2019 xxxxxxxxx č. RM/1616/12/19 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §4a xxxx. 1 zákona x. 265/1991 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §10 xxxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx s ustanovením §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx nařízením xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xx nucené odtahy xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx střežení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx parkovištích xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx1).

Xx. 2

Specifikace úkonů

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx tohoto nařízení xx rozumí xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx2).

(2) Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx: xxxxxx výkon, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převezení odtahovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx nakládacího xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx apod.) x xxxxxxx obsluze xxxxxxxxxx,

x) xxxxx neúplný: jízdní xxxxx, výkon xx xxxxx, pořízení fotodokumentace, xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx.), xxx xxxxxx xx parkoviště,

c) xxxxxxxx nuceně xxxxxxxxxx xxxxxxx: přejímka, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx převzetí x xxxxx administrativní úkony xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x majetku společnosti xx pozemku, xx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx obligační či xxxxx-xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tímto způsobem x jeho ochrana xxxx odcizením (xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx),

x) xxxxx zpětný: xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx, pořízení fotodokumentace, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (hydraulické xxxx, xxxxxxxx xxxx.), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx odtaženého xxxxxxx xx původní xxxxx (xx xxxxxxxx) xxxxxx, xxx. xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, popř. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxx xxxxxxxxxxx xxx

1) Xxxxxxxxx xxxx za nucené xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel3) xxxx:

x) za jeden xxxxxx xxxxx úplný … &xxxx;2 300,- Xx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx … 1 200,- Xx

x) za xxxxx xxxxx xxxxxx4) … 4 600,- Xx

2) Xxxxxxxxx ceny za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx činí:

a) xx xxxxx nucený odtah xxxxx … 1000,- Xx

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx … 500,- Kč

3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xx první xxx (xxxxxxxxxx den xxxxxxxxx) … 150,- Xx

x) xx xxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxx … 200,- Xx

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx města Karlovy Xxxx č. 1/2017.

Xx. 5

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.1.2020

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, XXX

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary

Mgr. Xxxxx Trtek

1. náměstek xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

1) Např. xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změnách xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 294/2015 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx zákona č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) nebo xxx §19a x §19b xxxxxx x. 13/1997 Xx. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního provozu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx katastrof xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

4) Vozidlo xxxxxxxx xxx §19a x 19b zákona x. 13/1997 Xx. x xxxxxxx znění (výkon xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x místním xxxxxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx Vary).