Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

10/XX/2019 - Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxx Chodov a xxxx Xxxxxxx

(xxxxxxxxxx x xxxxxx 9/2003 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 17/XX/2003)

- výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x přestupcích

Rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Karlovarského xxxxx ze xxx 20.8.2019, x.x. XX/3081/XX/19, x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením dohody x změně veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5.9.2019.

Dohoda x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxx, xx xxx 18.6.2019, x. 14X-258-2019, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx, xx dne 26.6.2019, č. 130/7/2019, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany podle §166 odst. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxx 2.11.2003 xxxx Xxxxxx Xxxxxx x Xxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx“):

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1 Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, panem Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

XXX: 00259349

xx xxxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx 1077, 357 35 Xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx

x

2. Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00259497

se xxxxxx: Xxxxxxx, Kraslická 44, 356 01 Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx

XX. II

Rozsah dohody

(1) Xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx 31.12.2022.

(2) Xx xxx 2020 x xxxxxxxxxxx xxxx výše xxxxxx za vyřízení xxxxx xxxxxxxxxxx věci 1000,- Xx (xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx).

(3) Xxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxxx §166 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx i xxx xxxxx důvodů, xxxxxxxxx xxxxx činí xxx xxxxxx x začíná xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dát xxxxx na zrušení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §167 xxxxxxxxx xxxx.

XX. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Tato xxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxx xxxxxx bezodkladně po xxxxx uzavření na xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

(3) Xxxx dohoda xx vyhotovuje ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Karlovarského xxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx k xxxx xxxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Lomnice x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxx xxx 15.7.2019

Xxxxxx Xxxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

X Lomnici xxx 23.7.2019

Miloslav Xxxxxxxx x. r.

starosta obce Xxxxxxx