Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

176/XX/2019 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

Veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxxx xxxxxxxxxx §3a xxxxxx č. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx §160 xxxx. 5 zákona x. 500/2004 Xx., správní xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx usnesení Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx ze xxx 2.8.2019, x. 18/6.2 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xx dne 23.9.2019, x. 4/1/5

Xx. X.

Xxxxxxx strany

Město Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Města Ing. Xxxxx Xxxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Masarykova 100, XXX 667 01

IČ: 00282979

(xxxx xxx Xxxxx)

x

Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

xx sídlem Xxxxxxx 56, PSČ 664 57

IČ: 00488259

(xxxx xxx Xxxx)

XX. II.

Předmět xxxxxxx

1. Podle xxxxxxxxxx §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx zákon x obecní policii), x xxxxx xxxxxxxxxx §159 x xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx Městská xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx XX Židlochovice) xxxxxxxxx na xxxxx Xxxx úkoly obecní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §2 xxxxxx o xxxxxx policii xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. MP Xxxxxxxxxxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 0,2 xxxxxx xxxxxxxxx 10 strážníků x xxxxx nepřetržité xxxxxx, xxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx Města.

Čl. XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx předmětu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. IV.

Doba xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxx lze xxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxxx xxxxxx dohody xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formou. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx smlouvy podle xxxxxxxxxx §167 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx smlouvy MP Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spisovou xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. II. xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx dobu platnosti xxxx smlouvy veškerou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. II. xxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx XX Xxxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Obce.

3. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezodkladně po xxxxx uzavření na xxxxxxxx deskách svých xxxxx nejméně xx xxxx 15 dnů.

4. Xx dobu platnosti xxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx strany na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

5. Xxxx smlouva se xxxxxxxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxx obdrží Xxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxx x jeden stejnopis xxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

X&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxx 2.10.2019

Xxx. Xxx Vitula x. x.

xxxxxxxx

X&xxxx;Xxxxxxxx dne 2.10.2019

Xxxxxx Gregorovič x. x.

xxxxxxxx Obce

Tato xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xxxx 30.10.2019, kdy xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxx kraje ze xxx 09.10.2019, x. x. XXX 145366/2019 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx smlouvy.