Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Přerov

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2019

x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx 8. xxxxxxxx xxxxxxx xxx 14.10.2019 xxxxxxxxx x. 306/8/5/2019 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §13b xxxx. 2 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx zvířat proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x), §35 x §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Účel xxxxxxxx

1. Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlásit xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx psů a xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „evidence“),

b) náležitosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx obecně xxxxxxx vyhláška xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx psů chovaných xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „město“), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xx xx xxxxx města xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 30 xxx.

Xx. 2

Základní xxxxx

Xxx xxxxx této xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxx chovatelem každá xxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx psa xxxxxx nebo xxxxxxx1).

Xx. 3

Xxxxxxxx

1. Město xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx, Xxxxxx ekonomiky (xxxx xxx „Xxxxx xxxxxxxxx“) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx obecně xxxxxxx vyhlášky.

2. Chovatel xxx xxxxxxxxx na xxxxx města je xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo do 30 dnů xxx xxx, xxx se xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx označeného, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tetováním xxxxxxxxxx xxxx 3.7.2011.

3. Xxx xxxxxxxxxx xx xx evidence xxxxx xxxxxxxx následující údaje:

a) xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x údaj o xxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x XX, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx narození, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx číslo xxxxxxxx, jímž byl xxx označen, a xxxxx označení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx doloží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx psa xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) kontaktní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx.

4. X xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx ekonomiky xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chovu xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xx xxxxx psa, a xx xxxxxxxxxx do 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxx x evidence xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx psa a xxxx chovatele x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx2).

Xx. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx č. 5/2008 x xxxxxxx xxxxxxxxxx psů, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2010, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2010 x Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 1/2011 xx nechal xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 31.12.2019, xx xxxxx xx proplacení nákladů xx xxxx označení Xxxxxxx ekonomiky, maximálně xxxx xx xxxxxx 600 Kč, pokud xxxxxxxxxx do 30.4.2020 xxxxxxxx:

x) xxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx kartu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx v souladu x normami XXX 11784 x 11785 x českým xxxxxxxx xxxxx (203), xxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx o zaregistrování x Xxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxx, xx x Odboru xxxxxxxxx xxxx evidován xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx evidence.

Čl. 5

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

a) Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 5/2008 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx 8.12.2008,

x) Obecně závazná xxxxxxxx č. 1/2010, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2008 x trvalém xxxxxxxxxx xxx ze xxx 12.4.2010,

x) Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2010, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2008 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 1/2010 xx xxx 13.12.2010 x

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2011, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 5/2008 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxx Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 1/2010 x Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 9/2010 xx xxx 20.6.2011.

Čl. 6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §3 xxxx. x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2016/679, o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x o xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx údajů)