Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2019

o xxxxxxxxx koeficientů pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 17.6.2019 usnesením x. 108/19 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 písm. x), §11 xxxx. 3 xxxx. b) x §12 xxxxxx x. 338/1992 Xx., x dani z xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxx z xxxxxxxxxx věcí"), x x souladu x xxxxxxxxxxxx §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Koeficient - xxx x pozemků

Pro xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x dani x xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxx §6 odst. 4 xxxx. b) xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxxxx jednotlivé části xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 4,5.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx - xxx xx staveb a xxxxxxxx

Xxx výpočet sazby xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxx x nemovitých věcí1) x u xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §11 odst. 1 xxxx. x)2), x x)3) zákona o xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx stanoví xxx §11 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx o dani x nemovitých xxxx x xxxxx statutárním xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1,5.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx města xx xxxxxxx xxx §12 xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 2.4)

Xxxxxx 4

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 9/2011, x stanovení xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxx 28.11.2011.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

XXXx. Marek Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rodinných domů xxxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx

2) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od budov xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xxxx podlahové xxxxxx je xxxxxxx xxxx garáž

3) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, nemá-li xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx plochy zdanitelné xxxxxxxx xx xxxxxxx x

1. xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesním xxxx vodním xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. ostatním druhům xxxxxxxxx

4) tímto xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx věci (xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, zahrad, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx travních xxxxxxx)