Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Prostějova

Obecně závazná xxxxxxxx x. 9/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx se na xxxx xxxxxxxx xxx 3.12.2019 xxxxxxxxx č. 19235 xxxxxxx xxxxx xx základě §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x v xxxxxxx s §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška"):

Čl. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Statutární xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx”).

(2) Xxxxxxxx poplatku xx Magistrát města Xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx poplatku")1).

Čl. 2

Poplatník

(1) Xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx platí2):

a) fyzická xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx3),

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxxxxx stavbu xxxxxxx x individuální xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx výši xxxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx fyzickou xxxxx; xx-xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osob, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Xx fyzické xxxxx tvořící domácnost xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx platit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x data xxxxxxxx osob, xx xxxxx poplatek xxxxx.4)

Xx. 3

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxxxx xx povinen ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx vznik xxx poplatkové povinnosti xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx tento poplatek xxxxxxx.;

(2) Poplatník xxx xx. 2 xxxx. 1 této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, adresu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx určené x individuální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx-xx stavba xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx katastrálního území, xx xxxxxx xx xxxx stavba xxxxxxxx. X případě xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx číslo xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxx bytu, popřípadě xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx očíslovány. Není-li xxxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx orientačním xxxx xxxxxxxx číslem, xxxxx xxxxxxxxx parcelní číslo xxxxxxx x název xxxxxxxxxxxxx území, na xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx s xxxxx.

(4) Xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx změny xxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx platit xxxxx poplatek xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.5)

(6) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxxxxx povinen tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx.6)

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 x 3 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx správce xxxxxxxx automatizovaným způsobem xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxx xxxxxx desce.

Čl. 4

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 600,- Xx x xx xxxxxxx:

x) x xxxxxx 43,- Kč xx xxxxxxxxxx rok x

x) x xxxxxx 557,- Xx za xxxxxxxxxx xxx. Xxxx částka xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx roku xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx náklady xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx 2018 na xxxx x svoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxx: 25 017 135 Xx x byly xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx 25 017 135 Kč xxxxxx 44 907 (44 398 osob x pobytem xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx + 509 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxx xxxxx) = 557,- Xx. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xx xxxx 557,- Xx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, změny vlastnictví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx rodinného xxxx xxxx změny xxxxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlášení, vlastnictví xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx kalendářním xxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx měsíců xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.7)

Xx. 5

Splatnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x datu xxxxxxxxxx 30.6. xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx uvedeném v xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx splatná xxxxxxxxxxx x 31.12. kalendářního xxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

Čl. 6

Xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xx8)

x) xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, xx žádost xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bydlení.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx platí xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9),10)

x) xxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx vyšetřovací xxxxx,

x) poplatník xx xxxx pobytu x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx dlouhodobě nemocných,

e) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nacházejícím xx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx odpadů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb) x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 měsíce,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xxxx vyhlášky, xxxxx xx třetím a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx 16 xxx (xxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx poplatníkem dle xx. 2 xxxx. 1 písm. x); xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nevznikne x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx11) xx dni 1.7. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx řádně xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx pobývá x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxx uvedený x xx. 2 odst. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx stavby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xx. 2 odst. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx,

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx roce dovrší 65 x více xxx xxxx, xx xxxxx xx úlevu xx poplatku ve xxxx 108,- Xx.

(4) Xxxxx xx osvobození xxx xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. b) - x) tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxxxx xx vztahuje xxxxx na dobu, xx kterou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x odst. 1 x xxxx. 2 xxxx. x) - x), ch) tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního měsíce, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, uplatní xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Nárok na xxxxxxxxxx xxx xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, kterému xxx xxxxxxxx uhrazen xxxxxx sociálních dávek.12)

Čl. 7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nebudou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníkem xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platebním xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.13)

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx trojnásobek; xxxx xxxxxxx je příslušenstvím xxxxxxxx.14)

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který je xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx a xxx xx jmenován xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx, přechází xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.15)

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.16)

(3) Xx-xx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně x nerozdílně.17)

Čl. 9

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 6/2016 x místním xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 12.12.2016.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1.1.2020.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x. r.

primátor xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxx. Xxxx Pospíšil x. r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“)

2) §10b odst. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

3) §16c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §10b xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a odst. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a odst. 3 zákona o xxxxxxxx poplatcích

7) §10b odst. 6 zákona x xxxxxxxx poplatcích

8) §10b odst. 3 zákona o xxxxxxxx poplatcích

9) §17a zákona x. 185/2001 Xx., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

10) §17 xxxx. 6 xxxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

11) §25 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

12) zákon č. 111/2006 Sb., x pomoci v xxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

13) §11 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) §11 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15) §12 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

16) §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

17) §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích