Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Prostějov

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 8/2019,

xxxxxx xx reguluje používání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x), §35 x xxxxxxxxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx svém xxxxxxxx xxx 3.12.2019, xxxxxxxxx x. 19233 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“)

Příloha č. 1

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx města Xxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je činností, xxxxx by mohla xxxxxxx xxxxxxx pořádek x městě xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, parky x další xxxxxxxx xxxxxxxxx každému bez xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx používání, a xx bez xxxxxx xx vlastnictví x xxxxxx prostoru.1)

2) Používáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechniky kategorie X1, X2, F3 xxxx X4,2) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorie X2 x X3 x xxxxx xxxxxxxxxx3), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorie X4 x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx4).

Xx. 3

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1) Xx xxxxxxxxx prostranstvích xx xxxxx města Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxxxx x xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx oslavy, xxxxx se xxxxxx xx 14.00 hodin 31.12. do 03.00 xxxxx 1.1. xxxxxxx xxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx

1) Ve xxxxxxxxxxx případech xxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx5) xx xxxxxxx xxxxxxx6) xxxxxx xxxxxxxxx 20 dní xxxx konáním xxxx xxxxxx pořadateli xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

2) Žádost x xxxxxxx výjimky musí xxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxxxxxxxx akce, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx (xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx podnikající xxx xxxxxx číslem),

b) xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, počátek, xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) předpokládaný počet xxxx, které xx xxxx zúčastní.

Čl. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx v. x.

xxxxxxxx

Xxx. Jiří Xxxxxxxx x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxx T. X. Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx E. Xxxxxxxx

xxxxx Xxxxxxxx Šmerala

ulice Xxxxxx Xxxxxxx

xxxxx Dolní

ulice Xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxx Šárka

Husovo xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx Hloučela

sídliště Svobody

sídliště Xxxxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx - xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx domů xxxx ulicemi Brněnská x Určická

Brněnské předměstí

parky x xxxx

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxx

xxxx xxx. Xxxxxxxx

xxxx u nové xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx sady

1) §34 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení) x platném xxxxx

2) §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 206/2015 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o pyrotechnice)

3) x xxxxxxx x ustanovením §32 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

4) x souladu x ustanovením §33 xxxx. 1 xxxxxx x pyrotechnice

5) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

6) §37 odst. 2 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx