Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 7/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 25.11.2019 xxxxxxxxx x. 1734 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Mladá Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) touto vyhláškou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku“)1)

Čl. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx, umístění xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, lunaparků x xxxxxx obdobných xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sportovní x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx filmových x xxxxxxxxxxx děl.2)

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx užívají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 (dále jen „xxxxxxxxx“).3)

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 x č. 2. Xxxx xxxxxxx xxxxx nedílnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx užívání xxxxxxxxx prostranství xx xxxx xxxxxx xxx 5 xxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději x xxx zahájení užívání xxxxxxxxx prostranství. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx sobotu, xxxxxx xxxx státem uznaný xxxxxx, je poplatník xxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx uvede4)

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx nebo sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x zahraničí, užívaných x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, místo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vznik nároku xx případnou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.5)

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x ohlášení, xx poplatník povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx.6)

(5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxx. 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx poplatku xx xxxxxx desce.

Čl. 5

Sazba xxxxxxxx

(1) Xxxxx poplatku xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx m2 x každý x xxxxxxxx den:

a) za xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx prodeje - xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

 • xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx) … 10,-- Kč
 • vlastní xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.) … 30,-- Kč
 • vánoční stromky … 20,-- Xx
 • xxxxxxx xxxxx … 20,-- Xx
 • xxxxx, xxxxxxxx x xxxx … 30,-- Xx
 • xxxxx x xxxxxxxx xxxxx literatury x xxxx … 50,-- Xx
 • xxxxxxx xxxxx … 100,-- Xx
 • xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx … 10,-- Xx
 • xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx … 10,-- Xx
 • xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx … 10,-- Xx

x) xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx pro potřebu xxxxxx filmových a xxxxxxxxxxx děl … 10,-- Xx

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

 • xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx) … 700,-- Xx/xxxxx
 • xxxxx atrakce (xxxxxxxx, xxxxxx) … 1.200,-- Xx/xxxxx
 • xxxxxx, xxxxxxxx … 10.000,-- Xx/xxxxx

x) xx vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxx 24.000,-- Kč/rok.

Vznikne-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxx xx obdobně.

Čl. 6

Splatnost xxxxxxxx

(1) Poplatek je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Připadne-li xxxxx splatnosti xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, xx dnem, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

Čl. 7

Osvobození x úlevy

(1) Poplatek xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,

x) x xxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx celý xxxxxxx xx odveden xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx prospěšné účely7).

(2) Xx xxxxxxxx se xxxx osvobozují zařízení xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx majitel xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x vlastníkem tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž jediným xxxxxxx příjmů je xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxx poplatku.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx. 1. xx 3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyměřením místního xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit údaj xxxxxxxx xxx osvobození xxxx xxxxx ve xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxx zákonem, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx úlevu xxxxxx.8)

Xx. 8

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníkem xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx platebním výměrem xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 50%; xxxx zvýšení xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.10)

Čl. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

- xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 1/2014 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ze xxx 27.2.2014

- obecně xxxxxxx vyhláška č. 3/2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 1/2014 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx 20.12.2018.

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 1

Xxxxxxx xxxxxx zvěřejněna.

Příloha č. 2

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

1) §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §4 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

4) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

8) §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §11 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

10) §11 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx