Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Brno

Nařízení x. 14/2019,

xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxx x. 1/2002, xxxxxx se xxxxxx „Xxxxx xxx“, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxx Brna xx xxxxxxx xx xxx X8/050. schůzi konané xxx 13.11.2019 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 odst. 1 xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx č. 1/2002, kterým se xxxxxx „Xxxxx xxx“, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 6/2003, x. 13/2003, č. 7/2004, x. 13/2004, x. 7/2005, x. 31/2005, x. 40/2005, x. 10/2006, x. 32/2006, x. 3/2007, č. 9/2007, x. 3/2008, x. 6/2008, č. 11/2008, x. 4/2009, x. 15/2009, č. 1/2010, č. 3/2010, x. 19/2010, x. 2/2011, x. 6/2011, x. 13/2011, č. 23/2011, x. 4/2012, x. 8/2012, x. 4/2013, x. 15/2013, x. 3/2014, č. 7/2014, č. 1/2015, x. 5/2015, x. 8/2015, x. 12/2015, x. 6/2016, č. 15/2016, x. 8/2017, x. 20/2017, č. 5/2018, x. 1/2019 x x. 8/2019, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

(1) V xxxxx XXXX, MČ Xxxx-xxx, x xxxxx X: Xxxxx xxxxx, X1) Tržní xxxxx - x. x. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx lokality x. 12 xx sloupci „xxxxxxxx“ - „x. x. x. x.“ xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx „* - xxxxxxxx xxxxxx Hněvkovského xx vymezena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: p. x. 560/1, 560/9, 562/1, 562/12, 572/2, 573/3, 575/1, 577/1, 577/3, 577/8, 577/9, 577/10, 577/11, 577/12, 577/13, 577/14, 577/15, 577/16, 577/17, 577/18, 577/19, 577/20, 577/21, 577/22, 578/1, 578/2, 586, 587/1, 587/9, 587/10, 587/13, 588, 589, 593/1, 593/2, 594/2, 2044/3.“ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „* - xxxxxxxx xxxxxx Hněvkovského xx vymezena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx: x. x. 560/1, 560/9, 562/1, 562/10, 562/12, 562/14, 572/2, 572/3, 573/3, 573/8, 573/9, 573/11, 573/37, 575/1, 577/1, 577/3, 577/4, 577/8, 577/9, 577/10, 577/11, 577/12, 577/13, 577/14, 577/15, 577/16, 577/17, 577/18, 577/19, 577/20, 577/21, 577/22, 578/1, 578/2, 586, 587/1, 587/7, 587/9, 587/10, 587/13, 587/15, 587/16, 588, 589, 593/1, 593/2, 594/2; 2044/3 - tento jediný x x. ú. Xxxxx Xxxxxxxx.“

(2) V xxxxx XXXX, MČ Xxxx-xxx, x xxxxx X: Tržní místa, X3) Xxxxx xxxxx - x. x. Xxxxx Heršpice xx xxxxxxxxx vypuštěné lokality x. 5 a 6 xxxxxx xxxxxxxxxx:

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXX. XXXX PRODEJE

POZNÁMKA

Č.

p. x. x. x.

xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx. míst

výměra (x2)

xxxxx

xxxxx

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.

697

xx. Dufkovo xxxx. or. x. 15 - Občerstvení

6

10.00-20.00 x.

6.

689/4, 699/1, 701/1, 704/1, 704/2, 730, 731, 732/1, 734/6

xx. X Xxxxx xx. x. 15 - xxxxxxxx koupací biotop

20 853

8.00-22.00 x.

(3) X xxxxx XXX, MČ Xxxx-Xxxxx, v xxxxx X: Tržní místa xx na konci xxxxxxxx nová lokalita:

LOKALITA

KAPACITA

MAX. XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX

X.

x. x. x. x. Xxxxx

xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx. xxxx

xxxxxx (x2)

xxxxx

xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.

4096/1

xx. Xxxxxxxx, xxxx prostoru xxxx XX x XX Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxx xxxx (xxx 620 x2) xxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x. x. 4096/7 v x. ú. Xxxxx

Xx 14.00-20.00 x.

Xx 8.00-20.00 x.

xxxxxxxxx

xxxxxxx - xxx. Xxxxx trhy

(4) X xxxxx XXXX, XX Xxxx-Xxxxxxx Pole, x xxxxx X: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, X1) Restaurační xxxxxxxx - x. x. Královo Xxxx xx na xxxxx xxxxxxxx xxxx lokality:

LOKALITA

KAPACITA

MAX. XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX

X.

x. x. x. x.

xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx. xxxx

xxxxxx (x2)

xxxxx

xxxxx

49.

1087

Xxxxxxxx xx. x. 1x - u xxxxxxxxxx „XXXX-XXXX“ (xxxxxx xxxxx)

36

50.

4999, 5005

Xxxxxxxxx xx. xx. x. 162

69

(5) V xxxxx XXX, MČ Xxxx-Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx, v hlavě X: Xxxxx xxxxx, X1) Xxxxx místa - x. ú. Xxxxxxxxx

x) xx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2 xx xxxxxxx „xxx. xxxx xxxxxxx“ - „denní“ dosavadní xxxx „4-20 x.“ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „6-22 h.“;

b) se x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 2 ve xxxxxxx „xxxxxxxx“ - „xxxxxxxx sortimentu“ xxxxxxxxx xxxx „xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, doplňkový xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx zněním „xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx vč. xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx do 30 % objemových“.

(6) X xxxxx XXIII, XX Xxxx-xxxxx, v xxxxx X: Tržiště, X1) Xxxxxxx - x. x. Xxxxx Xxxx

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 8 xx xxxxxxx „xxx. xxxx xxxxxxx“ - „xxxxx“ xxxxxxxxx údaj „xx-xx 6.30--21.30 x.“ xxxxxxxxx novým xxxxxx „xx-xx 6.30-21.30 x., 31.12. 6.30-24.00 h.“;

b) xx u stávající xxxxxxxx x. 8 xx xxxxxxx „xxx. xxxx xxxxxxx“ - „xxxxx“ xxxxxxxxx údaj „20.11.-27.12. (Vánoční xxxx)“ xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx „20.11.-7.1. (Vánoční trhy)“;

c) xx na xxxxx xxxxxxxx nová xxxxxxxx:

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXX. XXXX XXXXXXX

XXXXXXXX

X.

x. x. x. x.

xxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx. míst

výměra (x2)

xxxxx

xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

25.

32, 44

Xxxxxxxx xxx. - xxxxxxxxxx plocha xx xxxxxxxx sv. Xxxxxx xxxxxx x xx. Běhounská

výměra xxxxxx

Xx-Xx 6.30-21.30 h.

20.11.-27.12. (Vánoční xxxx)

xxxxxxx

(7) X xxxxx XXXXX, XX Brno-střed, x hlavě X: Xxxxx xxxxx, X7) Xxxxx místa - x. ú. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x. 9 vypouští.

Článek 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2019.

XXXx. Markéta Xxxxxxx, x. x.

xxxxxxxxxx xxxxx Brna

Mgr. Xxxx Xxxxxx, x. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx