Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 12/2019,

xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 4/2016, x xxxxxx konzumace alkoholických xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostranstvích xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2019

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 4.11.2019 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

(1) Xxxxxx 4 xxxx xxx:

„Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx x plochách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze x. 1 této xxxxxxxx.“

(2) V příloze x. 1 se x xxxx 1. xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx: „ ..., x výjimkou Xxxxxxx x Dolního xxxxxxx,...“.

(3) V příloze x. 1 xx x xxxx 7. xxxxxxxx xxxx: „ …, x xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,“.

(4) V příloze x. 1 xxx 9. xxxx zní:

„veřejné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 100 metrů xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje (Olomouc, Xxxxxxxxxxx 40x),...“

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx 8.1.2020.

Xxx. Xxxxxxxx Žbánek, XXX

xxxxxxxx

XXXx. Xxxxxx Major, XXX

1. xxxxxxxx primátora