Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Plzeň

Nařízení x. 4/2019

x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx č. 10/2013 x xxxxxxxx oblastí xxxxx, xx kterých xxx xxxxxx komunikace xxxx xx cenu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxx)

Xxxx města Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 1016 xx xxx 7.10.2019 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x podle §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Změna nařízení

Nařízení xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 10/2013 x xxxxxxxx oblastí xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx sjednanou x souladu s xxxxxxxx předpisy (Xxxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 8/2015, xx xxxx xxxxx:

1. X Xx. 1 xxxx. 2 se xx xxxxx „Xx. 1 odst. 1“ xxxxxxxx xxxxx „xxxx. x)“.

2. X Xx. 1 odst. 2 xx xxxx xxxxx „x x. 2“.

3. X Xx. 2 xxxx. 2 xx xx slova „provozovnu xx vymezené xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxx x. 3 tohoto xxxxxxxx“.

4. X Xx. 2 xxxx. 2 se xx slova „xxxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxx xxxxxxx x. 3 xxxxxx xxxxxxxx“.

5. X Čl. 3 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx slova „xxxxx přílohy č. 3 xxxxxx nařízení“.

6. X Xx. 3 xxxx. 2 xx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx přílohy č. 3 tohoto xxxxxxxx“.

7. Xxxx znění Přílohy č. 1 Xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx znění Přílohy č. 2 Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2 tvoří xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxx xx xxxx Příloha č. 3 Xxxxxxxx oblast xxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 2, která xxxxx xxxxxxx x. 3 xxxxxx nařízení.

ČI. 2

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx x. 3/2012 x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně x. 3/2008 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx sjednanou x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx (parkovací xxx).

Xx. 3

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti 15. xxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxx v.r.

primátor xxxxx Xxxxx

Xxx. Xxxxxx Vozobule x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx podle xx. 2 xxxx. 1

Xxxxxxx xxxxx Plzeň 1

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx v xxxxx č.o. 12 - Xxx Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Křížkova

- Xxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxx

- Xxxxxxx

- Xx Xxxxxx

- Na Xxxxxx v úseku X. Xxxxxxxxx - xxxxxxx hřiště

- Otýlie Xxxxxxxxx

- Plánská

- Pod Xxxxx svatými x xxxxx Na Roudné - hranice xxxxxx

- Xxx Záhorskem

- X xx. Rocha

- Xxxx

- Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod Xxxxx 2

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Božkovská

- Brojova

- Xxxxxx

- Cyklistická

- Xxxxxxx xxxxxxx

- Částkova xxxxxx xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Hluboká

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Jablonského

- Xxxxxxxx

- Javorová

- Xxxxxxx

- Xxxxx

- Jetelová

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx náměstí

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- kapitána Xxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx x úseku Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx

- Luční

- Xxxxxxx

- Xx Poříčí

- Xx Xxxxxx x xxxxx X. Xxxxxxxxx- xxxxxxx hřiště

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Liliová

- Lobezská

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx

- Xxxx Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx náměstí

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xx Xxxxxx

- Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx

- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

- Xx Xxxxxx

- Xx Xxxxx

- Neumannova

- Xxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxxxx

- parkoviště xxxx Hlavním nádražím XX

- Papírnická

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Pod Xxxxx

- Xxx Xxxxxxxx

- Xxxxx

- Xxxxxx

- Radyňská

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxx

- Xxxxxxxxxxxx

- Sladkovského

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Slovanská alej

- Xxxxxxxxx xxxxxx komunikace - xx xxxx xxxxxx xx směru x centra v xxxxx Xxxxxxxx - xxx. X. Horákové x po xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx Liliová - Xxxxxxxxxxxx

- Spojovací

- Xxxxxx

- Xxxxxx Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- X Bachmače

- X Xxxxxxxxx

- X Xxxx

- X Xxxxxxxxx

- U Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Milénia, xxxx xxxxxxx x. x. 14319/2, x. x. Xxxxx

- X Xxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx, v xxxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx Xxxxx 3

- Americká

- Xxxxxxxx xxxxxxx

- Antonína Uxy

- Xxxxxxxx Xxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Bolzanova

- Borská x úseku Xxxxxxxxx - Břeňkova

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Cukrovarská

- Čelakovského

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx nábřeží

- Xxxxxxxxx

- Dřevěná

- Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx x xxxxx X Trati - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Edvarda Xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx nám. - Xxxxxxxxxx

- Františkánská

- Fügnerova

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Hřímalého

- Xxxxxx

- Xxxxxx nám.

- Charvátova

- Xxxxxxxxxxx

- Chodské xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Kotkova

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxx

- Lindauerova

- Xxxxxxxxx

- Xxxx

- Mánesova x úseku Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xx Xxxxxxx

- Xx Xxxxxxx

- Xx Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- xxx. Xxxxxxx Xxxxxx

- xxx. Xxxxx Xxxxx

- nám. Xxxxxxxxx

- xxx. X. X. Masaryka

- Nemocniční

- Xxxxxxxxx

- Nerudova

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx nám.

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Perlová

- Petákova

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Pražská

- Xxxxxxxxx

- Prešovská

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Puškinova

- Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx

- Rybářská

- sady 5. května

- sady Xxxxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx sady

- Xxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Šafaříkovy xxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxx.

- Šumavská

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxx

- X Xxxxx

- U Xxxxxxxxx xxxxxx komunikace

- X Xxxxxxx

- X Xxxxxxx

- U Xxxxx

- Xxxxxx

- X Xxxxx

- Xxxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Zámečnická

- Zikmunda Xxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 2

Xxxxxxx xxxxx Plzeň 1

- Xxxxxxxxxx

- Bolevecká x xxxxx x.x. 12 - Xxx Záhorskem

- Xxxxxx

- Křížkova

- Lipová

- Xxxxxxxxxxx

- Luční

- Malická

- Xx Poříčí

- Na Xxxxxx x xxxxx X. Xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx

- Otýlie Xxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Pod Xxxxx xxxxxxx v xxxxx Xx Xxxxxx - xxxxxxx hřiště

- Xxx Xxxxxxxxx

- U xx. Xxxxx

- Úzká

- Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod Xxxxx 2

- Barákova

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Brojova

- Xxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Hluboká

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Jablonského

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- kapitána Xxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Koterovská x xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx

- Mezi Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx náměstí

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xx Xxxxxx

- Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx

- Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

- Xx Celchu

- Xx Xxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Nohova

- Xxxxxx

- Ořechová

- xxxxxxxxxx xxxx Hlavním nádražím XX

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Plzenecká

- Pod Xxxxx

- Pod Xxxxxxxx

- Xxxxx

- Příkrá

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Ruská

- Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - po xxxx xxxxxx xx směru x centra x xxxxx Xxxxxxxx - xxx. X. Xxxxxxxx x po pravé xxxxxx ve xxxxx x xxxxxx x xxxxx Liliová - Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxx Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- X Bachmače

- X Xxxxxxxxx

- X Lomů

- X Xxxxxxxxx

- X Xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x. x. 14319/2, k. x. Xxxxx

- X Xxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx, x úseku Xxxxxxx - Libušínská

- Xxxxxxx

- Wolkerova

- Železniční

Městský xxxxx Xxxxx 3

- Xxxxxxxx

- Anglické nábřeží

- Xxxxxxxx Xxx

- Xxxxxxxx Xxxxxxx

- Bendova

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Borská x xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Budilova

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx xxxxxxx

- Divadelní

- Xxxxxxx

- Dominikánská

- Xxxxxxxxxxx x úseku U Xxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xxx. - Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxxx

- Xüxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Husovo xxx.

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Kardinála Xxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Korandova

- Xxxxxxx

- Kovářská

- Koželužská

- Xxxxxxxx

- Xxxxxx

- Křižíkovy xxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxx

- Mánesova x xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xx Xxxxxxx

- Xx Xxxxxxx

- Na Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- nám. Xxxxxxx Xxxxxx

- xxx. Xxxxx Xxxxx

- xxx. Republiky

- xxx. X. X. Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Němejcova

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxx.

- Xxxxxxx

- Pařížská

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Plynární

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Přeštická

- Xxxxxxxxx

- Puškinova

- Radčická x xxxxx Xxxxxx- xx - Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx

- Rybářská

- sady 5. xxxxxx

- sady Xxxxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx sady

- Solní

- Xxxxxxxxxx

- Stehlíkova

- Xxxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxxxxx

- Štefánikovo xxx.

- Šumavská

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Thámova

- Tovární

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Tylova

- X Xxxxx

- X Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

- X Radbuzy

- X Xxxxxxx

- X Xxxxx

- Xxxxxx

- X Xxxxx

- Xxxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Vocelova

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Zikmunda Xxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Žatecká

Příloha x. 3

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 2 odst. 2

Xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx x úseku x.x. 12 - Pod Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxx

- Lochotínská

- Luční

- Xxxxxxx

- Xx Xxxxxx

- Xx Xxxxxx x xxxxx O. Xxxxxxxxx- xxxxxxx xxxxxx

- Otýlie Xxxxxxxxx

- Plánská

- Xxx Xxxxx svatými v xxxxx

- Na Xxxxxx - hranice hřiště

- Xxx Xxxxxxxxx

- U xx. Xxxxx

- Úzká

- Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx obvod Plzeň 2

- Barákova

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Brojova

- Xxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Čapkovo xxxxxxx

- Xxxxxxxx místní xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Hlavanova

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxx

- Xxxxxxxx

- Jiráskova

- Xxxxxxxxx náměstí

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- kapitána Jaroše

- Xxxxxxxxx

- Klášterní

- Koterovská x xxxxx Xxxxxxxxxx - Libušínská

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxx

- Kyjevská

- Xxxxxxxxxx

- Liliová

- Lobezská

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

- Xxxx Stadiony

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xx Xxxxxx

- Xxxxxxx Xxxxxxxx Piky

- Xxxxxxx Xxxxxx Horákové

- Xx Xxxxxx

- Na Xxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxxxx

- xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx XX

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Plzenecká

- Pod Xxxxx

- Pod Xxxxxxxx

- Xxxxx

- Příkrá

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Ruská

- Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxxxxx xxxxxx komunikace - po xxxx xxxxxx ve xxxxx x xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx - xxx. M. Horákové x po pravé xxxxxx xx směru x xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxx Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- X Xxxxxxxx

- X Xxxxxxxxx

- X Xxxx

- X Xxxxxxxxx

- U Xxxxx xxxxxx parkoviště xxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x. x. 14319/2, x. x. Xxxxx

- X Xxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Zahradní

- Xxxxxxxxx, v úseku Xxxxxxx- Libušínská

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Železniční

Mikulášská xxxxxxx X/20: úsek U Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx X/20: xx levé xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxx x po xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x úseku Mikulášské xxxxxxx - Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx Xxxxx 3

- Xxxxxxxx

- Anglické nábřeží

- Xxxxxxxx Uxy

- Xxxxxxxx Xxxxxxx

- Xxxxxxx

- Bezručova

- Xxxxxxxxx

- Borská x xxxxx Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Cukrovarská

- Xxxxxxxxxxxx

- Černická

- Xxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx v xxxxx U Xxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

- Xxxxxxx Beneše x xxxxx Chodské xxx. - Stehlíkova

- Xxxxxxxxxxxxx

- Xüxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Hálkova

- Xxxxxxx

- Harantova

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Heldova

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxx

- Xxxxxx xxx.

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Chodské xxxxxxx

- Jagellonská

- Jungmannova

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx Berana

- Xxxxxxx

- Klicperova

- Kolejní

- Xxxxxxxxx

- Kopeckého xxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Kozinova

- Xxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Lukavická

- Xxxx

- Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxx

- Martinská

- Xx Xxxxxxx

- Na Jíkalce

- Xx Xxxxxxxxx

- Nádražní

- xxx. Xxxxxxx Xxxxxx

- xxx. Emila Škody

- xxx. Republiky

- xxx. X. X. Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx nám.

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Perlová

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx

- Resslova

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- xxxx 5. xxxxxx

- xxxx Xxxxxxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx xxxx

- Xxxxx

- Soukenická

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx xxxx

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx xxx.

- Šumavská

- Xxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

- Třebízského

- Xxxxxx

- X Xxxxx

- X Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

- X Radbuzy

- X Xxxxxxx

- X Xxxxx

- Xxxxxx

- V Xxxxx

- Xxxxxxxxxxxxx

- Veverkova

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxxx

- Zámečnická

- Xxxxxxxx Xxxxxx

- Xxxxxxx

- Xxxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X/27: xxxx Palackého xx. - Divadelní

Klatovská xxxxxxx X/27: po xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x úseku Smetanovy xxxx - Stehlíkova x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx v xxxxx Xxxxxx - X.Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx silnice X/26: xxxx Xxxxxxxxx xx. - Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx X/26: xx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxx x úseku Xxxxxxx - Xxxxxxx x xx xxxxx straně xx xxxxx z xxxxxx x Kalikova - Rybářská

Skvrňanská xxxxxxx X/26: xx xxxxx xxxxxx ve xxxxx x centra x xxxxx Rybářská - Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx silnice XXX/18050: xxxx Přemyslova - Xxxxxxxx