Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

57/XX/2019 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Písek a xxxx Xxxxx na xxxxx přestupků

Veřejnoprávní xxxxxxx xx úseku výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx základě xxxxxxxx Xxxx města Xxxxx x. 281/19 xx xxx 29.04.2019 x xxxxxxxx Zastupitelstva xxxx Dobev x. 4/17 xx xxx 19.6.2019 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smluvní strany xxxx veřejnoprávní smlouvu:

ČI. X

Xxxxxxx strany

1. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx

XX:00249998

xxxxxxxx spojeni: Xxxxxxxx xxxxx x.x., xxxxxxx Písek xxxxx xxxx: 19-127271/0100

xxxxxx: Xxxxx xxxxxxx 114/3, 397 19 Písek

2. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx Kalinou

IČ:00249629

bankovní xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx: 4822271/0100

xxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx 16. Xxxxx, 397 01 Písek 1

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. X xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízeni x xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxxx xx přestupky“), xxxxx orgány města Xxxxx namísto xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx touto smlouvou. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx budou xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx x místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxx xx správním xxxxxx xxxx Xxxxx.

2. Xxxxxxx materiál x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Písku.

3. Výnos x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Písku x xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxx Písku.

ČI. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. II. xxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxx účet č. 19-127271/0100 xxxxxxxxxx paušální xxxxxx 2.000 Xx xx každý došlý (xxxxxxxx) xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx obci Xxxxx xxxx xx xxxxx prvního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx faktury xx xxxxxxxxxx 15 xxx.

Xx. XX

Xxxx trvání xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx s xxx měsíční výpovědní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Smlouvu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na úředních xxxxxxx svých úřadů xxxxxxx xx xxxx 15 dnů. Xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx.

2. Po dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úředních deskách xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3 Xxxxxxxx přílohu x této xxxxxxx xxxxx Xxxx města Xxxxx x. 281/19, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxx x. 4/17 x pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4 Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obdrží xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx obec Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Změnit obsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 17.03.2011, když xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 11.04.2011 xx ruší.

V Písku xxx 24.07.2019

Xxx. Xxx Xxxxxxxxx x. r.

starostka xxxxx Xxxxx

Xxxx Kalina v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxx