Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

55/XX/2019 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx xxxxxx Písek a xxxx Xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxxxxx agendy

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx x. 281/19 xx dne 29.04.2019 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Vrcovice x.10/1 xx xxx 26.6.2019 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx

XX:00249998

xxxxxxxx xxxxxxx: Komerční xxxxx a.s., xxxxxxx Xxxxx číslo účtu: 19-127271/0100

xxxxxx: Xxxxx xxxxxxx 114/3, 397 19 Xxxxx

2. Obec Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Markétou Xxxxxxxxxxx

XX:00476471

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx banka x.x., xxxxxxx Písek xxxxx xxxx: 23820271/0100

xxxxxx: Xxxxxxxx 63, 397 01 Xxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx smlouvy

1. X xxxxxxx x §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxxxx č. 250/2016 Xx., o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x odpovědnosti xx přestupky“), xxxxx xxxxxx xxxxx Písku xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Vrcovice x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx města Xxxxx xxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx v řízení xx správním xxxxxx xxxx Vrcovice.

2. Spisový xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx.

3. Xxxxx z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx smlouvy je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. XX. xxxx smlouvy xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx městu Xxxxx xx jeho xxxx č. 19-127271/0100 xxxxxxxxxx paušální xxxxxx 2.000 Kč xx xxxxx xxxxx (oznámený) xxxxxxxxx.

2. Město Xxxxx xxxxxxx obci Xxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následujícího xxxx vyúčtováni xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 15 xxx.

Xx. XX

Xxxx xxxxxx smlouvy

1. Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy nabude xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxx písemnou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, v xxxx xxxx výpověď xxxxxxxx xxxxx straně. Xxxxx xxxxxxxxxx výpovědi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Jihočeského xxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxx ukončit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xx úředních deskách xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Xxxxx Xxxxx xxxxx tuto xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx žádostí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

2 Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyvěsí xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx přílohu k xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxx x. 281/19, usneseni Xxxx xxxxx Xxxxx x. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x. 10/1 x&xxxx;2019 a pravomocné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx město Písek, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje.

5. Xxxxxx xxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx smlouva xx xxx 18.02.2008, xxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 22.02.2008 xx ruší.

V Písku xxx 24.07.2019

Xxx. Eva Xxxxxxxxx v. r.

starostka xxxxx Písku

Markéta Xxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx obce Xxxxxxxx